Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-C3590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-C3590. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-C3590 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-C3590 te teleladen.


SAMSUNG GT-C3590 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2460 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GT-C3590 (2372 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-C3590

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indeling  1 Navigatietoets In het menuscherm: door menuopties bladeren Kiestoets Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven Aan/Uit-toets Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm Bevestigingstoets In het startscherm: toegang tot het menuscherm; in het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart. 6 PictoBeschrijving gram Geen SIM-kaart Geen signaal Signaalsterkte Netwerk zoeken GPRSnetwerkverbinding EDGEnetwerkverbinding Batterijlading Gesprek gaande Doorschakelen van oproepen actief Nieuw SMS-bericht Nieuw MMS-bericht Nieuw voicemailbericht Nieuw serverbericht PictoBeschrijving gram Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Bluetooth-functie ingeschakeld Surfen op internet Aangesloten op computer Alarm ingeschakeld Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken FM-radio aan Roaming (buiten normaal servicegebied) Geheugenkaart geplaatst 10:00 2 Gebruiksaanwijzing 1 • Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider. • Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. • Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource. samsung. com. [. . . ] • Het gebruik van een LTE-gegevensverbinding kan leiden tot storing met andere apparaten, zoals audioapparatuur en telefoons. Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die radiofrequenties uitzenden, zoals geluidssystemen of zendmasten Radiofrequenties kunnen een storing in het apparaat veroorzaken. Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op mobiele apparaten. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. • Als u merkloze batterijen of opladers gebruikt, kan de levensduur van uw apparaat afnemen of kan een storing in het apparaat optreden. Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat de batterij ontploft. • Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. • Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd. Gebruik door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en benodigdheden Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok. • Als u dit wel doet, kan het apparaat worden beschadigd of kan dit leiden tot een ontploffing of brand. Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker. • Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt. • Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden • Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van de batterij te verwijderen. • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar. • Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden. • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat. Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar Als er vreemde geuren of geluiden uit het apparaat of de batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit het apparaat of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en brengt u dit naar een servicecenter van Samsung Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben. Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips: • Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat. Zorg ervoor dat u uw draadloze apparaat kunt gebruiken zonder dat u uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden. • Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg. Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig • Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. [. . . ] Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Correcte verwijdering van dit product Verklaring van overeenstemming Productgegevens Voor het volgende Product : GSM BT Mobiele telefoon Model(len): GT-C3590 Verklaring en toepasselijke normen Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) door toepassing van: VEILIGHEID EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 SAR  50360 : 2001 / A1 : 2012 EN EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EMC  301 489-01 V1. 9. 2 (09-2011) EN EN 301 489-07 V1. 3. 1 (11-2005) EN 301 489-17 V2. 2. 1 (09-2012) RADIO  301 511 V9. 0. 2 (03-2003) EN EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) en de richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-C3590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-C3590 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag