Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-C3330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-C3330. Wij hopen dat dit SAMSUNG GT-C3330 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GT-C3330 te teleladen.


SAMSUNG GT-C3330 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (600 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GT-C3330

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-C3330 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen. · U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade · Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen. · Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen. [. . . ] Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk: · Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon. · Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon. · Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt Laat het toestel niet gebruiken door kinderen Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden. Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig · Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. · Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen. Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel Alsuhettoestellaatreparerendoorniet-gekwalificeerdpersoneelkan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig. Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten · Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel. · Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten. · Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. Interne antenne Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen · Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. · Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. [. . . ] Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand ContactenMeerInstellingen Opslaglocatieeengeheugenlocatie. Een recent gekozen nummer opnieuw bellen 1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven. Selecteer het nummer of de naam om details van de oproep te bekijken of druk op [ ] om het nummer te bellen. 1. om het contact aan het geheugen toe te voegen. Berichten verzenden en bekijken Een SMS- of MMS-bericht verzenden 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GT-C3330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GT-C3330 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag