Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO. Wij hopen dat dit SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO te teleladen.


SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8087 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dansk 148 Veiligheidsinformatie Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie voor apparaten en kan inhoud bevatten die niet van toepassing is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen op om letsel bij uzelf en anderen en schade aan uw apparaat te voorkomen. De term 'apparaat' verwijst naar het product en de bijbehorende batterij, de oplader, de items die bij het product zijn geleverd en eventuele door Samsung goedgekeurde accessoires die met het product worden gebruikt. [. . . ] € Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen. € Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). Nederlands 156 Bewaar uw apparaat niet met metalen voorwerpen, zoals sleutels en kettingen • Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken. € Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden • Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. € Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie. Als uw apparaat beschikt over een lampje, moet u het lampje niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden. € Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken. Nederlands 157 • Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt. € Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts. € Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts. Gebruik het apparaat niet als het kapot is of barsten bevat Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Nederlands 159 Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken • Het apparaat kan worden beschadigd of er kan een storing in het apparaat optreden. € Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed. Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader • Batterijen werken mogelijk niet goed als ze langere tijd niet zijn gebruikt. € Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt. € Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt. € Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. [. . . ] Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over het vervangen van de batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen en gooi deze niet in het vuur. Als u het product wilt weggooien, neemt het afvalinzamelingspunt de benodigde maatregelen voor het recyclen en verwerken van het product, inclusief de batterij. Vrijwaring Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueeleigendomsrecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GEAR S2 CLÁSSICO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag