Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GEAR CIRCLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GEAR CIRCLE . Wij hopen dat dit SAMSUNG GEAR CIRCLE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GEAR CIRCLE te teleladen.


SAMSUNG GEAR CIRCLE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2880 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GEAR CIRCLE (2909 ko)
   SAMSUNG GEAR CIRCLE (3007 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GEAR CIRCLE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Rev. 1. 0 www. samsung. com Inhoud Lees dit eerst Aan de slag 4 5 5 7 9 10 12 Over Gear Circle Inhoud van de verpakking Indeling van het apparaat De batterij opladen De Circle in- en uitschakelen De Circle dragen Het volume aanpassen De Samsung Gear-app gebruiken 22 De Samsung Gear-app starten 23 Verbinden met een draagbaar apparaat 23 Gear SoundAlive 24 Meldingen 24 Instellingen 25 Gebruiksaanwijzing Bijlage 26 28 Problemen oplossen De batterij (niet-verwisselbaar type) verwijderen Verbinding maken via Bluetooth 13 Bluetooth 14 Verbinding maken met andere apparaten 16 Verbinding maken met twee apparaten 17 Apparaten opnieuw verbinden en de verbinding verbreken De Circle gebruiken 18 Draagstand van de Circle 19 Oproepen 21 Muziek afspelen 21 S Voice starten 2 Lees dit eerst Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. • Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. Inhoud is onhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie 3 Aan de slag Over Gear Circle Met deze Bluetooth-headset (ook wel de Circle genoemd) kunt u verbinding maken met Bluetoothapparaten, zoals smartphones en tablets. [. . . ] 5  Ander apparaat  Tik op Gear Circle in de zoekresultaten. 14 Verbinding maken via Bluetooth 6  Ander apparaat  Lees de algemene voorwaarden, ga hiermee akkoord en tik op Voltooien. Apparaten verbinden via Bluetooth Wanneer de apparaten correct zijn verbonden, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze. 1  Circle  Schakel de Circle in. Wanneer u de Circle voor het eerst inschakelt, wordt de Bluetooth-koppelingsstand van de Circle automatisch geactiveerd. De statusaanduiding knippert groen, blauw en vervolgens 3 minuten rood. 2  Ander apparaat  Schakel de Bluetooth-functie in. 3  Ander apparaat  Open het Bluetooth-menu en zoek naar Bluetooth-apparaten. 4  Ander apparaat  Tik op Gear Circle in de zoekresultaten. Wanneer de apparaten correct zijn verbonden, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze. • Plaats de Circle in de buurt van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. • Als de Bluetooth-koppelingsstand van de Circle niet wordt geactiveerd, haalt u de oortelefoons van elkaar en houdt u de afspeel-/spraaktoets 3 seconden ingedrukt. Wanneer de verbinding wordt verbroken, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze. Plaats de Circle in de buurt van het apparaat om weer verbinding te maken. Wanneer de apparaten opnieuw zijn verbonden, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze. Als de verbinding wordt verbroken wegens een probleem met het apparaat, drukt u op de afspeel-/ spraaktoets op de Circle of opent u het Bluetooth-menu op het apparaat. Als de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd, haalt u ze van elkaar en verbindt u de apparaten weer met elkaar. De verbinding tussen de apparaten verbreken Schakel de Circle uit of schakel de Bluetooth-functie op het verbonden apparaat uit. De apparaten ontkoppelen Gebruik het Bluetooth-menu van het verbonden apparaat om de apparaten te ontkoppelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie. Als u het apparaat en de Circle weer wilt verbinden, koppelt u de apparaten opnieuw. 17 De Circle gebruiken Draagstand van de Circle De oortelefoons bevatten magneten zodat ze aan elkaar kunnen worden bevestigd. De methode voor het ontvangen van oproepen verschilt, afhankelijk van of de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd of van elkaar zijn gehaald. De American Heart Association (Verenigde Staten) en de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Verenigd Koninkrijk) waarschuwen beide dat magneten binnen een bereik van 15 cm (6 inch) de werking van geïmplanteerde pacemakers, cardioverters, defibrillatoren, insulinepompen of andere elektromedische apparaten (gezamenlijk 'Medische apparaten') kunnen beïnvloeden. Als u een van deze medische apparaten gebruikt, MOET U DE GEAR CIRCLE NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U CONTACT MET UW ARTS HEBT OPGENOMEN. Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. • De Circle dragen: de oortelefoons op uw oren plaatsen of de Circle om uw nek dragen terwijl de oortelefoons niet aan elkaar zijn bevestigd. 18 De Circle gebruiken • De oortelefoons bevestigen: de oortelefoons zijn aan elkaar bevestigd. Oproepen Oproepen aannemen en beëindigen Een oproep aannemen Als er een inkomende oproep is terwijl u de Circle draagt, laat de Circle een pieptoon horen en trilt deze. Als er een inkomende oproep is terwijl de oortelefoons aan elkaar zijn bevestigd, trilt de Circle. Wanneer u de oortelefoons van elkaar haalt, wordt de oproep aangenomen. Een oproep weigeren Houd de afspeel-/spraaktoets 1 seconde ingedrukt of bevestig de oortelefoons aan elkaar. • Wanneer de Circle is verbonden met twee apparaten en beide apparaten een oproep ontvangen, kunt u alleen de eerste inkomende oproep beantwoorden. Als u het trillen wilt stoppen, veegt u omhoog of omlaag op de touchpad voor volumeregeling. [. . . ] De functie meet uw blootstelling aan harde geluiden en geeft dit weer als percentage op basis van het dagelijkse geluidblootstellingsniveau conform de Noise at Work Regulations. Tik op Volumemonitor en tik op de schakelaar Volumemonitor om deze in te schakelen. Standaard afspeelapparaat instellen U kunt het apparaat selecteren waarop een muziekbestand wordt afgespeeld wanneer de Circle is verbonden met twee apparaten. Deze functie is alleen beschikbaar als de Circle tegelijkertijd wordt verbonden met een smartphone en een draagbaar apparaat. Gebruiksaanwijzing U kunt informatie over het gebruik van de Circle bekijken. Tik op het hoofdscherm van Samsung Gear op Gebruiksaanwijzing. 25 Bijlage Problemen oplossen Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GEAR CIRCLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GEAR CIRCLE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag