Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY TREND LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY TREND LITE. Wij hopen dat dit SAMSUNG GALAXY TREND LITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY TREND LITE te teleladen.


SAMSUNG GALAXY TREND LITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12308 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GALAXY TREND LITE (12350 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GALAXY TREND LITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-S7390 Gebruiksaanwijzing www. samsung. com Over deze gebruiksaanwijzing Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen. • ees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik L voordat u het apparaat in gebruik neemt. • eschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. [. . . ] Schakelen tussen de foto- en videomodus. 56 Media Tik op om de opnamestand te wijzigen. • ormaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit. N • MS-limiet: gebruik deze stand om de kwaliteit te verlagen voor verzending via chatten. M In- en uitzoomen Gebruik een van de volgende methoden: • ebruik de volumetoets om in of uit te zoomen. G • preid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. S Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's. 57 Media De camera-instellingen aanpassen Tik op om de camera-instellingen te wijzigen. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotomodus en de videomodus. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand. • neltoetsen wijzigen: sneltoetsen naar veelgebruikte opties wijzigen. G • oor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal V geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden. • w locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar U internet. • itbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een W levensecht kleurbereik hebben. Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's. Centrumgericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène. Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld. 58 Media • ichtlijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van R het beeld bij de selectie van onderwerpen. • eeldkwaliteit: het kwaliteitsniveau instellen voor foto’s. • ideokwaliteit: het kwaliteitsniveau instellen voor video's. R Sneltoetsen U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de camera. Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm. De andere pictogrammen kunnen in de lijst worden verplaatst door op ze te tikken en ze te verslepen. Galerij Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven. • fhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen A niet ondersteund. • ommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk S van de manier waarop ze zijn gecodeerd. Afbeeldingen weergeven Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals E-mail, een afbeelding opslaat, wordt de map Download automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. [. . . ] D Als dit het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen. De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht • anneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de W bruikbare lading van de batterij afnemen. • et batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals H games of internet, gebruikt. • e batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af. D 96 Problemen oplossen Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GALAXY TREND LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GALAXY TREND LITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag