Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID. Wij hopen dat dit SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID te teleladen.


SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12426 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Rev. 1. 0 www. samsung. com Inhoud Lees dit eerst Aan de slag 8 Indeling van het apparaat 10 Toetsen 11 Inhoud van de verpakking 12 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen 15 De batterij opladen 18 Een geheugenkaart plaatsen 20 Het apparaat in- en uitschakelen 20 Het apparaat vasthouden 21 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen Personaliseren 42 42 45 46 46 47 47 Overschakelen naar de eenvoudige stand Het startscherm en de schermen voor apps beheren De schermvergrendelingsmethode wijzigen Achtergrond instellen Beltonen wijzigen Accounts instellen Contacten van andere apparaten naar uw apparaat verplaatsen Netwerkverbinding 49 49 51 51 52 Verbinding maken met een mobiel netwerk Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk Downloadbooster gebruiken Slimme netwerkwissel gebruiken Apparaten tetheren en mobiele hotspots gebruiken Basisfuncties 22 Het aanraakscherm gebruiken 25 Indicatorpictogrammen 26 Meldingenvenster en venster voor snelle instellingen 30 Startscherm en scherm Apps 34 Apps openen 34 Apps installeren of verwijderen 36 Tekst ingeven 39 De functie Spaarstand gebruiken 41 Helpinformatie weergeven Bewegingen en gebaren gebruiken 54 Bedieningsbewegingen 58 Air view 58 Multi window 63 Toolbox 64 Bediening met één hand 65 Gevoeligheid van het aanraakscherm verhogen 2 Inhoud Telefoon 66 69 70 Zelf bellen Oproepen ontvangen Tijdens een oproep Galerij 98 100 102 102 103 Inhoud weergeven op het apparaat Inhoud op het apparaat wijzigen Aanvullende opties weergeven Gezichten taggen Taghulp gebruiken Contacten 72 73 Contacten toevoegen Contacten beheren Internet en SNS 104 Internet 105 Chrome 106 Hangouts Berichten en e-mail 76 Berichten 79 E-mail 81 Google Mail S Health 107 108 109 110 111 113 120 122 124 125 Over S Health S Health starten Het hoofdscherm van S Health aanpassen Menu's van S Health gebruiken Aantal stappen tellen Trainingsgegevens bijhouden Voedselinname bijhouden Gewicht beheren De extra menu's gebruiken Instellingen configureren voor S Health Camera 83 85 85 87 87 88 90 91 93 93 94 95 Foto's of video's maken Het HDR-effect gebruiken Selectieve focus gebruiken Camera starten met vergrendeld scherm De opnamestand gebruiken De stand Opname en meer gebruiken Dubbele camerastand gebruiken Stand voor virtuele tour-opname gebruiken Filtereffecten toepassen De zoomfunctie gebruiken Externe zoekerstand gebruiken De camera-instellingen wijzigen Stemfuncties 127 S Voice 129 Spraakrecorder 131 Gesproken zoekopdr. 132 Autostand 3 Inhoud Multimedia 140 Muziek 143 Video 145 YouTube 146 Flipboard 146 Google+ 146 Foto's 147 Play Books 147 Play Movies 147 Play Games 148 Play Music 148 Play Kiosk 167 Google 168 Kids-stand 171 Vergrootglas 172 Maps 172 Notitie 173 Mijn bestanden 175 Zaklamp Verbinding maken met andere apparaten 176 NFC 178 Bluetooth 181 S Beam 182 Snel verbinden 186 Smart Remote 189 Screen Mirroring 191 De functie mobiel afdrukken gebruiken Beveiliging 149 Vingerscanner 153 Privéstand Veiligheid 155 Alarmstand 157 SOS-berichten verzenden 158 Meldingen voor zware weersomstandigheden (Geo-nieuws) Apparaat- en gegevensbeheer 192 Het apparaat bijwerken 193 Bestanden overbrengen tussen het apparaat en een computer 194 Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten 195 Fabrieksinstellingen herstellen Hulpprogramma's 160 S Finder 161 S Planner 164 Calculator 164 Klok 166 Drive 166 Dropbox Instellingen 196 Over Instellingen 196 SNELLE INSTELLINGEN 196 NETWERKVERBINDINGEN 201 VERBINDEN EN DELEN 4 Inhoud 202 GELUID EN DISPLAY 206 AANPASSEN 208 BEWEGING 209 GEBRUIKER EN BACK-UP 210 SYSTEEM 217 APPS 224 Google Instellingen 246 Oproepen beantwoorden of beëindigen 246 De stand één keer tikken gebruiken 246 Toegankelijkheidsinstellingen configureren 248 Andere handige functies gebruiken Problemen oplossen Toegankelijkheid 225 Toegankelijkheid 226 De starttoets gebruiken voor het openen van toegankelijkheidsmenu's 226 Toegankelijkheidsneltoets instellen 227 TalkBack 237 De tekstgrootte wijzigen 238 Het scherm vergroten 238 Meldingsherinneringen instellen 239 De schermkleuren negatief weergeven 239 Kleuren aanpassen 240 Flitsmelding instellen 240 Alle geluiden uitschakelen 240 Instellingen voor ondertiteling aanpassen 241 De geluidsbalans aanpassen 241 Monogeluid gebruiken 241 Detectie huilende baby gebruiken 242 Automatische trillingsreactie gebruiken 242 De ondersteunende menu's gebruiken 244 Het scherm inschakelen met de functie 'Air gesture' 244 De functie 'Slim scrollen' gebruiken 245 Vertraging bij tikken en vasthouden instellen 245 Interactiebeheerstand gebruiken 5 Lees dit eerst Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en mediaservices dankzij de laatste technologie en normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing en de informatie die beschikbaar is op www. samsung. com bevatten informatie over de functies en onderdelen van het apparaat. • Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt. [. . . ] 4 Geef het wachtwoord opnieuw in en tik op OK. Het scherm ontgrendelen met vingerafdrukken U kunt het scherm ontgrendelen met de geregistreerde vingerafdrukken. Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Schermvergrendeling → Vingerafdruk. Of tik op het scherm Apps op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling → Vingerafdruk. 151 Beveiliging Het wachtwoord van het Samsung-account verifiëren Gebruik uw vingerafdrukken om het wachtwoord van uw Samsung-account te verifiëren. U kunt een vingerafdruk gebruiken in plaats van uw wachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud aanschaft op Samsung Apps (GALAXY Apps). Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Samsung account verifiëren en sleep de schakelaar Samsung account verifiëren naar rechts. Geef het wachtwoord voor uw Samsungaccount in en tik op Bevestig. Vingerafdrukken gebruiken voor aankopen via PayPal U kunt aankopen doen door uw vingerafdrukken te scannen. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. 1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vingerscanner → Betalen met PayPal. 4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij de PayPal-website en uw vingerafdrukken te registreren. 152 Beveiliging Privéstand Over Privéstand Gebruik deze stand om te voorkomen dat anderen specifieke inhoud, zoals afbeeldingen en documenten op het apparaat kunnen gebruiken en bekijken. U kunt inhoud opslaan op een bepaalde locatie en de privéstand uitschakelen om items veilig te verbergen. Inhoud verbergen 1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Privéstand en sleep de schakelaar Privéstand naar rechts. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Privéstand tikken om deze in te schakelen. Als u de privéstand voor het eerst activeert, stelt u een ontgrendelingscode en reserve-PIN-code in. 2 Geef de ontgrendelingscode voor de privéstand in. Wanneer deze stand is ingeschakeld, wordt boven aan het scherm weergegeven. 3 Als u items wilt selecteren om te verbergen, blijft u een item aanraken in de lijst, vinkt u de items aan die u wilt selecteren en tikt u op → Verplaatsen naar Privé. Items die worden verplaatst naar de privéstand, worden weergegeven met een . 4 Wanneer u de items hebt geselecteerd die u wilt verbergen, tikt u op het scherm Apps op De geselecteerde items verdwijnen van het scherm. Zorg ervoor dat alle bestanden zijn opgeslagen of correct zijn verplaatst voordat u de privéstand uitschakelt. Instellingen → Privéstand en sleept u de schakelaar Privéstand naar links. U kunt ook het venster voor snelle instellingen openen en op Privéstand tikken om deze uit te schakelen. 153 Beveiliging Verborgen inhoud weergeven U kunt alleen verborgen items weergeven wanneer de privéstand is ingeschakeld. 1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Privéstand en sleep de schakelaar Privéstand naar rechts. U kunt ook het venster met snelle instellingen openen en Privéstand uitschakelen. 2 Geef de ontgrendelingscode voor de privéstand in. 3 Tik op het scherm Apps op Mijn bestanden → Privé. Alle items die zijn verplaatst naar de privéstand worden weergegeven op het scherm. 154 Veiligheid Alarmstand Over Alarmstand Gebruik deze stand om de standby-tijd van het apparaat te verlengen. Wanneer deze stand is ingeschakeld, neemt de helderheid van het scherm af en wordt het batterijverbruik beperkt door bepaalde functies in te perken. U kunt ook de flitser en geluidsalarmen inschakelen en uw locatieinformatie via een bericht naar anderen sturen. Alarmstand inschakelen Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Alarmstand. Of tik in het scherm Apps op Instellingen → Hulp in geval van nood → Alarmstand en sleep de schakelaar Alarmstand naar rechts. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u berichten verzendt of het mobiele netwerk gebruikt. 155 Veiligheid Extra opties weergeven. De flitser inschakelen. Geluidsalarmen. Uw huidige locatie-informatie verzenden in een bericht. Telefoon starten. Internet starten. Resterend batterijniveau en geschatte standby-tijd van batterij Meer apps toevoegen. Een noodoproep plaatsen. Bij de geschatte maximale stand-bytijd wordt de resterende tijd weergegeven voordat de batterij leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt. De stand-bytijd kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden. Alarmstand uitschakelen Als u de alarmstand wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Alarmstand. [. . . ] • Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsungservicecenter. De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld • De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt. • Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn. Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende: • Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GALAXY S5 G901F ANDROID zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag