Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY MEGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY MEGA. Wij hopen dat dit SAMSUNG GALAXY MEGA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY MEGA te teleladen.


SAMSUNG GALAXY MEGA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4416 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GALAXY MEGA (23562 ko)
   SAMSUNG GALAXY MEGA (7356 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GALAXY MEGA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken. [. . . ] • Gebaren instellen: instellen dat het apparaat uw handpalm detecteert bij het maken van een zelfportret. • Horizontaal omgekeerd opsl. : de afbeelding omkeren, zodat een spiegelbeeld van de originele opname wordt gemaakt bij het maken van foto's met de camera aan de voorzijde. • Weergavestand: de beeldverhouding van het voorbeeldscherm wijzigen. • Hulplijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen. • Locatietags: instellen dat het apparaat de locatietag aan de foto toevoegt. • Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden. • Wanneer u een foto deelt waaraan een locatietag is toegevoegd, kunnen de locatiegegevens bekend worden bij andere personen. U kunt dit voorkomen door tijdens het bekijken van de foto te tikken op MEER → Gegevens → BEWERKEN en vervolgens te tikken op onder Locatie om uw locatiegegevens te verwijderen. • Foto's bekijken: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt. • Functie volumetoetsen: instellen dat het apparaat de volumetoets moet gebruiken voor de bediening van de sluiter of zoomfunctie. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand. 66 Galerij Inhoud weergeven op het apparaat Tik op het scherm Apps op Galerij en selecteer een foto of video. Dit e-mailadres toevoegen aan de lijst met contacten of andere opties weergeven. Het e-mailbericht markeren als herinnering. Bijlagen openen. Alle ontvangers beantwoorden. Het e-mailbericht doorsturen. Het e-mailbericht beantwoorden. Het e-mailbericht verwijderen. 71 Handige apps en functies Internet 1 Tik op Internet op het scherm Apps. 3 Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga. Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm. De huidige webpagina vernieuwen. Extra opties weergeven. Een artikel lezen in de leesstand. Favorieten, opgeslagen pagina's en recente internetgeschiedenis weergeven. Een nieuw tabblad openen. 72 Handige apps en functies Muziek Muziek afspelen Tik op Muziek op het scherm Apps. Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen. Extra opties weergeven. Het afspelen onderbreken en hervatten. Het volume aanpassen. De herhaalstand wijzigen. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen. Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op MEER → Instellingen en tikt u op Slim volume om deze optie in te schakelen. Als Slim volume is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen. Slim volume wordt bij bepaalde bestanden mogelijk niet ingeschakeld. 73 Handige apps en functies Video Video's afspelen Tik op Video op het scherm Apps. [. . . ] • Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. 114 Bijlage De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld • De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt. • Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn. Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende: • Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GALAXY MEGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GALAXY MEGA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag