Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY GEAR V7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY GEAR V7000. Wij hopen dat dit SAMSUNG GALAXY GEAR V7000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY GEAR V7000 te teleladen.


SAMSUNG GALAXY GEAR V7000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3610 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GALAXY GEAR V7000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SM-V700 Gebruiksaanwijzing www. samsung. com Over deze gebruiksaanwijzing U kunt deze Gear gebruiken in combinatie met bepaalde Samsung Android smartphones of tablet-pc. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal bedoeld om applicaties en functies te beschrijven die beschikbaar zijn wanneer de Gear is aangesloten op een mobiel apparaat. • Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u de Gear in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de Gear. [. . . ] Als u voorgestelde applicaties wilt bekijken en downloaden, tikt u op Mijn apps → Aanbevolen. Als u applicaties wilt installeren via andere bronnen dan Samsung Apps, tikt u op Instellingen → Onbekende bronnen. Applicaties verwijderen Tik op Mijn apps → Apps. Standaardapplicaties die bij de Gear worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd. 33 Gear Manager De Gear zoeken Als de Gear zoekraakt, kunt u met Gear Manager de Gear terugvinden doordat u een geluid kunt weergeven en het scherm kunt inschakelen. Tik op Mijn Gear zoeken → Start. Meldingen gebruiken Blijf op de hoogte van verschillende gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of nieuwe berichten, op het verbonden mobiele apparaat. Tik op Melding en sleep de Melding-schakelaar naar rechts. Meldingen activeren voor functies U kunt functies selecteren en meldingen activeren door de functies aan te vinken. Als u meer functies wilt weergeven en activeren, sleept u de schakelaar Meer meldingen naar rechts en vink de functies aan. Instellingen voor berichtmeldingen wijzigen U kunt de Gear instellen om de tekst van een nieuw bericht weer te geven. Tik op Berichtvoorbeeld. Tekstsjablonen beheren Tekstsjablonen maken en beheren om eenvoudig op berichten te reageren. Tik op om een tekstsjabloon te verwijderen. 34 Gear Manager De functie voor automatische vergrendeling inschakelen Gebruik deze functie om in te stellen dat het mobiele apparaat automatisch wordt vergrendeld wanneer de verbinding met uw Gear wordt verbroken. Tik op Instellingen en sleep de schakelaar Automatisch vergrendelen naar rechts. Tik op Doorgaan, teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Als uw Gear niet wordt gedetecteerd, wordt de patroonvergrendeling automatisch geactiveerd op het mobiele apparaat. Als uw Gear weer wordt gedetecteerd, wordt de patroonvergrendeling uitgeschakeld. Een applicatiesneltoets instellen U kunt een applicatie snel starten door twee keer op de aan/uit-toets te drukken. Tik op Instellingen → Druk tweemaal op aan/uit en selecteer een applicatie. Noodberichten instellen U kunt instellen dat de Gear een noodbericht met een foto en uw huidige locatie verzendt wanneer u 3 keer op de aan/uit-toets drukt. Tik op Instellingen → Hulp in geval van nood en sleep de schakelaar Hulp in geval van nood naar rechts. Tik vervolgens op OK → Contact toevoegen → een optie en voeg de ontvangers voor het bericht toe. Als u het bericht wilt bewerken dat wordt verzonden, tikt u op Alarmbericht bewerken. Als u een interval wilt instellen voor het opnieuw verzenden van het bericht, tikt u op Interval bericht. Als u de ontvangers voor het bericht wilt bewerken, tikt u op Contacten noodgevallen. 35 Gear Manager Slim wisselen Gebruik deze functie om nieuwe berichten, gebeurtenissen en andere informatie op het mobiele apparaat te bekijken wanneer u meldingen ontvangt. Voordat u deze functie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de bewegingsfunctie van het mobiele apparaat is ingeschakeld. Tik op Instellingen → Slim wisselen en sleep de schakelaar Slim wisselen naar rechts. Wanneer u een melding ontvangt, pakt u het verbonden mobiele apparaat op terwijl het scherm van uw Gear is ingeschakeld. Als het mobiele apparaat is vergrendeld, moet u eerst de ontgrendelingscode ingeven. Een activeringsgebaar gebruiken Stel de Gear in om uw beweging te herkennen om de Gear te activeren en de klok weer te geven of de pagina te openen die werd weergegeven toen het scherm werd uitgeschakeld. [. . . ] • Start beide apparaten opnieuw op en start Gear Manager opnieuw op het mobiele apparaat. Uw Gear ontvangt meldingen met een interval dat afwijkt van het interval dat u hebt ingesteld op het mobiele apparaat Zorg ervoor dat u instelt dat de tijd en datum van de Gear apparaat automatisch worden bijgewerkt en dat de Gear is verbonden met het mobiele apparaat. Oproepen worden niet verbonden • Zorg ervoor dat uw Gear is verbonden met een mobiel apparaat. • Zorg ervoor dat het verbonden mobiele apparaat toegang heeft tot het juiste mobiele netwerk. • Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt op het verbonden mobiele apparaat. • Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer op het verbonden mobiele apparaat. 53 Problemen oplossen Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep • Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GALAXY GEAR V7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GALAXY GEAR V7000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag