Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY FAME LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY FAME LITE. Wij hopen dat dit SAMSUNG GALAXY FAME LITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY FAME LITE te teleladen.


SAMSUNG GALAXY FAME LITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21677 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG GALAXY FAME LITE (21967 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GALAXY FAME LITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung. • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken. [. . . ] 3 Tik op → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten. Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Of stel uw apparaat in als zichtbaar voor andere apparaten. 4 Accepteer het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat. 75 Verbinding maken met andere apparaten Een afbeelding ontvangen Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Bluetooth-verificatieverzoek accepteren. De ontvangen afbeelding wordt opgeslagen in de map Galerij → Download map. Bluetooth-apparaten loskoppelen 1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bluetooth. Het apparaat geeft de gekoppelde apparaten weer in de lijst. 2 Tik op naast de naam van het apparaat om los te koppelen. 3 Tik op Koppeling opheffen. Wi-Fi Direct Over Wi-Fi Direct De functie Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt. Verbinding maken met andere apparaten 1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi en tik op de schakelaar Wi-Fi. 2 Tik op → Wi-Fi Direct. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven. 3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken. Als u meerdere apparaten wilt verbinden, tikt u op → Meerdere verbindingen. Als u de naam van het apparaat wilt wijzigen, tikt u op → Naam apparaat wijzigen. 4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek op het andere apparaat om te bevestigen. 76 Verbinding maken met andere apparaten Gegevens verzenden en ontvangen U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. Hieronder vindt u voorbeelden van gegevensoverdracht tussen de apparaten. Een afbeelding verzenden 1 Tik op het scherm Apps op Galerij. 3 Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten. 4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek op het andere apparaat. Een afbeelding ontvangen Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek accepteren. De ontvangen afbeelding wordt opgeslagen in de map Galerij → Download map. De apparaatverbinding beëindigen 1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi. 2 Tik op → Wi-Fi Direct. Het apparaat geeft de gekoppelde apparaten weer in een lijst. 3 Tik op Einde verbinding → OK om de verbinding tussen de apparaten te verbreken. 77 Verbinding maken met andere apparaten Mobiel afdrukken U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten afdrukken. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer. 2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer. Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie. Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten Bewaar uw persoonlijke informatie, appgegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie naar een back-upaccount maken en deze later oproepen. Een Google-account gebruiken 1 Tik op Instellingen op het scherm Apps. 2 Tik op Back-up maken en terugzetten en vink Back-up mijn gegevens aan. 3 Tik op Back-up van account en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen. Als u gegevens wilt herstellen, moet u zich aanmelden bij uw Google-account via de instelwizard. U kunt de instelwizard starten en openen door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als u zich niet aanmeldt bij uw Google-account via de instelwizard, kunt u de back-upgegevens niet herstellen. 81 Apparaat- en gegevensbeheer Een Samsung-account gebruiken 1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Account toevoegen → Samsung account en meld u aan bij uw Samsung-account. 2 Tik op Instellingen op het scherm Apps. 3 Tik op Samsung account → Back-up, vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op Nu back-up maken → Back-up. Als u gegevens wilt herstellen, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Samsung account → Herstel, selecteert u de items en tikt u op Nu herstellen. Fabrieksinstellingen herstellen Alle instellingen en gegevens op het apparaat wissen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken. Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer informatie. Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Standaardgegevens herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen. [. . . ] • Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of internet, gebruikt. • De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af. 113 Problemen oplossen Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen: • Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GALAXY FAME LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GALAXY FAME LITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag