Gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100 SKERHETSGUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100. Wij hopen dat dit SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100 te teleladen.


SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100 SKERHETSGUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8110 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100SKERHETSGUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. Waarschuwing Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet los door aan het snoer te trekken Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben. [. . . ] Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden. € Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flashgames speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken. € Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt. € Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts. € Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts. Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Nederlands 135 Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. € Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken • Het apparaat kan worden beschadigd of er kan een storing in het apparaat optreden. € Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed. Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader • Laat uw apparaat niet langer dan een week opladen, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen. € Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt. € Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt. € Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. € Als u batterijen langere tijd niet gebruikt, kunnen hun levensduur en prestaties afnemen. Dit kan er ook voor zorgen dat de batterijen defect raken of ontploffen, of kan brand veroorzaken. € Volg alle instructies in deze gebruiksaanwijzing om de langst mogelijke levensduur voor uw apparaat en batterij te garanderen. Schade of slechte prestaties door het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies vallen niet onder de garantie van uw fabrikant. Bepaalde onderdelen en reparaties worden gedekt door de garantie tijdens de geldigheidsperiode, maar schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt. [. . . ] Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Het symbool op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. de batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over het vervangen van de batterij. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag