Gebruiksaanwijzing SAMSUNG EX2F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG EX2F. Wij hopen dat dit SAMSUNG EX2F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG EX2F te teleladen.


SAMSUNG EX2F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8759 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG EX2F (8468 ko)
   SAMSUNG EX2F (8744 ko)
   SAMSUNG EX2F (8744 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG EX2F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht Inhoud Gebruiksaanwijzing EX2F Basisfuncties Uitgebreide functies Opnameopties Afspelen/bewerken Draadloos netwerk Instellingen Bijlagen Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing—situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren. Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen. [. . . ] • Als u bestanden weergeeft als een map, drukt u op [l] om alle foto's in de map te verwijderen. • Als u een bepaalde foto in een map wilt verwijderen, opent u de map, selecteert u een bestand en drukt u op [l]. 1 2 Druk in de afspeelmodus op [l]. Wanneer het pop-upbericht wordt weergegeven, selecteert u Meer wissen. • U kunt ook meerdere bestanden verwijderen in de afspeelmodus door op [m] te drukken en O Select. te selecteren. Wissen 3 4 5 Scroll naar de bestanden die u wilt verwijderen en druk op [o]. • Druk nogmaals op [o] om de selectie te annuleren. Druk op [l]. Wanneer het pop-upbericht wordt weergegeven, selecteert u Ja. Afspelen/bewerken 101 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Alle bestanden verwijderen U kunt alle bestanden selecteren en deze tegelijk verwijderen. Foto's weergeven Vergroot een deel van een foto of geef foto's weer als diashow. 1 2 3 Druk in de afspeelmodus op [m]. Selecteer O Wissen Alles. Een foto vergroten Draai in de afspeelmodus de [Zoomknop] naar rechts om een deel van een foto te vergroten. Draai de [Zoomknop] naar links om uit te zoomen. Wanneer het pop-upbericht wordt weergegeven, selecteert u Ja. • Alle niet-beveiligde bestanden worden verwijderd. Vergroot gebied Zoomverhouding (de maximale zoomverhouding kan variëren afhankelijk van de resolutie. ) Bijsnijden Afspelen/bewerken 102 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Panoramafoto's weergeven Foto's weergeven die zijn gemaakt in de panoramamodus. Functie Het vergrote gebied verplaatsen De vergrote foto bijsnijden Beschrijving Druk op [D/c/F/t]. De oorspronkelijke foto blijft in zijn oorspronkelijke vorm bewaard. ) 1 Draai de navigatieknop of druk op [F/t] in de afspeelmodus om naar de gewenste panoramafoto te bladeren. • De volledige panoramafoto wordt weergegeven op het scherm. Als u foto's weergeeft die zijn gemaakt met een andere camera, kan de zoomverhouding verschillen. 2 Druk op [o]. • De camera scrolt automatisch van links naar rechts door de foto voor een horizontale panoramafoto en van boven naar beneden voor een verticale panoramafoto. • Druk tijdens het weergeven van een panoramafoto op [o] om te pauzeren of hervatten. • Druk tijdens het weergeven van een panoramafoto op [D/c/F/t] om de foto horizontaal of verticaal te bewegen, afhankelijk van de richting waarin u hebt bewogen tijdens het maken van de foto. 3 Druk op [m] om terug te gaan naar de afspeelmodus. • De camera beweegt alleen automatisch door de panoramafoto wanneer de langste zijde van de foto minstens twee keer zo lang is als de korte zijde. • Op het scherm van uw camera wordt een foto die is gemaakt in de 3D-panoramamodus weergegeven als een 2D-panoramafoto. Als u het 3D-effect wilt bekijken, moet u de camera aansluiten op een 3D-televisie of een 3D-monitor. 114) Afspelen/bewerken 103 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Een diashow afspelen Effecten en audio toevoegen aan een diashow met uw foto's. De diashowfunctie werkt niet voor video's. Optie Beschrijving • Een scèneovergangseffect instellen tussen foto's. * Standaard 1 2 3 Druk in de afspeelmodus op [m]. Effect Selecteer . Muziek Selecteer een effect voor de diashow. • Ga naar stap 4 als u een diashow met de standaardeffecten (Uit, Kalm*, Zonnig, Ontspannen, Levendig, Zacht) • Selecteer Uit om de effecten te annuleren. • Wanneer u de effectoptie gebruikt, wordt het interval tussen foto's ingesteld op 3 seconden. Achtergrondmuziek instellen. wilt starten. * Standaard Optie Starten Beschrijving 4 5 Selecteer Starten Afspelen. • Selecteer Herhalen om de diashow te herhalen. Instellen of de diashow wordt herhaald. (Afspelen*, Herhalen) De foto's instellen die u als diashow wilt weergeven. • Datum: foto's die op een specifieke datum zijn gemaakt, in een diashow weergeven. • Select. : geselecteerde foto's in een diashow weergeven. • Het interval tussen foto's instellen. Geef de diashow weer. • Druk op [o] om de diashow te onderbreken. • Druk op [o] en druk op [F/t] om de diashow te stoppen en terug te gaan naar de afspeelmodus. Foto's • Draai [Zoomknop] naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen. Interval (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec) • U moet de optie Effect instellen op Uit om een interval in te stellen. Afspelen/bewerken 104 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Een video afspelen In de afspeelmodus kunt u een video weergeven en vervolgens delen van de afgespeelde video opnemen of bijsnijden. U kunt de opgenomen of bijgesneden segmenten opslaan als nieuwe bestanden. Een video bijsnijden 1 2 3 4 5 Druk tijdens het afspelen van een video op [o] op het punt waar u het bijsnijden wilt beginnen. 1 2 Draai de [Zoomknop] naar rechts en druk op [o]. Draai de [Zoomknop] naar rechts. Wanneer het pop-upbericht wordt weergegeven, selecteert u Ja. • De oorspronkelijke video moet ten minste 10 seconden lang zijn. [. . . ] Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG EX2F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG EX2F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag