Gebruiksaanwijzing SAMSUNG EK-GC110 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG EK-GC110. Wij hopen dat dit SAMSUNG EK-GC110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG EK-GC110 te teleladen.


SAMSUNG EK-GC110 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8098 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG EK-GC110 (30546 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG EK-GC110SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Buig of beschadig het netsnoer niet Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet aan met natte handen Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben. Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaat Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben, kan er een storing in de batterij optreden of kan de batterij ontploffen. Nederlands 175 Gebruik het apparaat niet buitenshuis tijdens een onweersbui Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of een storing in het apparaat tot gevolg hebben. [. . . ] Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C • Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen. € Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). € Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C. Bewaar uw apparaat niet met metalen voorwerpen, zoals sleutels en kettingen • Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken. € Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden • Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. € Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. Nederlands 181 Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie. Gebruik het apparaat niet wanneer de achterklep is verwijderd De batterij kan uit het apparaat vallen, wat schade of een storing tot gevolg kan hebben. Nederlands 184 Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat gebruikt • Houd het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen. Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren • Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u uw apparaat naar een servicecenter van Samsung brengen. € Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat. Als u de batterij verwijdert terwijl het apparaat is ingeschakeld, kan er een storing in het apparaat optreden. Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat reinigt • Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon. Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat verkleuren of roesten of kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is Er kan een storing in het apparaat optreden. Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig. Nederlands 185 Ga voorzichtig om met SIM-kaarten, geheugenkaarten en kabels • Wanneer u een kaart plaatst of een kabel aansluit op het apparaat, moet u de kaart correct plaatsen en de kabel aan de juiste kant van het apparaat aansluiten. € Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. [. . . ] Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving. Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Het symbool op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG EK-GC110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG EK-GC110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag