Gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2600. Wij hopen dat dit SAMSUNG E2600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2600 te teleladen.


SAMSUNG E2600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1791 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG E2600 (1913 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG E2600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E2600 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen. • U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade • Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen. • Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen. [. . . ] Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen • Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. • Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. • Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Indeling van de telefoon 1 5 De volgende statusaanduidingen worden boven aan het scherm van uw telefoon weergegeven: Pictogram Beschrijving Geen signaal Signaalsterkte Netwerk zoeken GPRS-netwerk verbinding EDGE-netwerk verbinding Oproep actief Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Surfen op internet Verbinden met beveiligde webpagina Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Verbonden met pc Bluetooth ingeschakeld Pictogram Beschrijving Alarm ingeschakeld Geheugenkaart geplaatst FM-radio aan FM-radio onderbroken Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken Nieuw SMSbericht Nieuw MMSbericht Nieuw e-mailbericht Nieuw voicemailbericht Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Batterijlading Huidige tijd 4-wegnavigatietoets Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 525 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving. 1 5 In de standby-stand door de gebruiker gedefinieerde menu's openen (links/rechts/omhoog/ omlaag); in de menustand scrollen door menuopties; een nepoproep maken (omlaag) Zie ‘Nepoproepen plaatsen’ Het standaardstartscherm en de vooraf gedefinieerde menu’s kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider. Functietoetsen De acties uitvoeren die onder aan het scherm worden weergegeven. Toets voor aan/uit/ beëindigen 6 2 3 4 6 7 Bellen of een oproep beantwoorden; in de standbystand logbestanden van oproepen en berichten ophalen; een SOS-bericht verzenden Zie ‘Een SOS-bericht activeren en verzenden’ Beltoets 2 De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand. Bevestigingstoets 7 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. [. . . ] 3. Druk op de bevestigingstoets om de functie Mobiel opsporen in te schakelen. 4. Selecteer Ontvangers en druk op <Opties> → Contacten om de contactenlijst te openen. 6. Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan. 8. Druk op de bevestigingstoets → <OK>. 6. Selecteer Herhalen om het aantal keren in te stellen dat het SOS-bericht moet worden herhaald. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG E2600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG E2600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag