Gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2530. Wij hopen dat dit SAMSUNG E2530 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2530 te teleladen.


SAMSUNG E2530 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (483 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG E2530

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E2530 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen. • Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. • Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren. Gebruiksaanwijzing Mobiele telefoon Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui Er kunnen storingen optreden en de kans op een elektrische schok wordt verhoogd. Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade • Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen. • Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen. [. . . ] Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Onderdelen van de telefoon 1 7 Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven: Symbool Beschrijving Signaalsterkte GPRSnetwerkverbinding EDGEnetwerkverbinding Gesprek aan de gang Doorschakelen van oproepen actief Functie voor SOSberichten actief Alarm ingeschakeld Verbinden met een beveiligde webpagina Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) Bluetooth ingeschakeld Symbool Beschrijving Gesynchroniseerd met pc Nieuw SMS-bericht Nieuw MMSbericht Nieuw voicemailbericht Geheugenkaart geplaatst Normaal profiel actief Stil profiel actief Batterijniveau Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. 4-wegnavigatietoets Door menu-opties scrollen; in de standby-stand: programmeerbare menu's openen Afhankelijk van uw serviceprovider kunnen het standaard startscherm en de vooraf gedefinieerde menu’s verschillen Muziektoets In de standby-stand: het scherm van de muziekbibliotheek openen Cameratoets In de standby-stand: de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand: een foto of video maken Bevestigingstoets De gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen; in de standby-stand: de webbrowser openen of naar de menustand gaan Afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan de werking van deze toets verschillen Toets voor aan/uit/beëindigen De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand Toets voor wissen Tekens of items in een toepassing verwijderen Alfanumerieke toetsen Toets voor het stille profiel In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden) 8 2 Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 426 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen) Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving. Volumetoets In de standby-stand: het toetstoonvolume regelen; een neproep maken; een SOS-bericht verzenden Zie "Een SOS-bericht activeren en verzenden" Beltoets Bellen of een oproep beantwoorden; in de standbystand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen Voicemailservicetoets In de standby-stand: voicemails openen (ingedrukt houden) Functietoetsen De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven 3 9 4 10 11 12 10 5 11 12 6 De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart. Achterklep Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant). Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Menu's openen U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen: 1. Druk in de standby-stand op <Menu> om naar de menustand te gaan. Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider moet u voor de menustand mogelijk op de bevestigingstoets drukken. Als u gebruikmaakt van de slimme startpagina, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te activeren. Opnemen 1. Druk op [ 2. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt. ] om het gesprek te beëindigen. SIM-kaart → [ ] 2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug. 1. Verwijder de achterklep. 2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten, gevolgd door Bericht maken) Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [ (de toets voor aan/uit/beëindigen) ] Het volume aanpassen U kunt het volume van de beltoon als volgt aanpassen 1. Selecteer in de menustand Instellingen → Geluidsprofielen. 2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel. Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen. < > Punthaken: functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK) Batterij Geheugenkaart 2. Scroll naar een menu of optie met de navigatietoets. [. . . ] • Maandkalender: het maandoverzicht van de agenda weergeven. SMS- of MMS-berichten bekijken 1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN. 2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht. Nepoproepen maken U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. De functie voor nepoproepen inschakelen Selecteer in de menustand Instellingen → Oproepen → Nepoproep → Sneltoets nepoproep → Aan. Een nepoproep laten binnenkomen Houd de toets voor volume ingedrukt. 3. Druk op de bevestigingstoets om Mobiel opsporen in te schakelen. 4. Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen. 5. Druk op <Opties> → Contacten om de lijst met contacten te openen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG E2530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG E2530 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag