Gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2230. Wij hopen dat dit SAMSUNG E2230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E2230 te teleladen.


SAMSUNG E2230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (961 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG E2230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E2230 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen. • Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency) Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency). Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips: • Gebruik een handsfree apparaat. [. . . ] • Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen • Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken. • Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd. Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden. Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 863 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Onderdelen van de telefoon Bevestigingstoets De gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen; in de standby-stand: de menustand activeren Afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan de werking van deze toets verschillen 1 Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen) Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving. 1 2 3 4 5 6 7 8 Beltoets Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand logbestanden met uw oproepen en berichten ophalen Zie "Een SOS-bericht activeren en verzenden" Voicemailservicetoets In de standby-stand: voicemails openen (ingedrukt houden) Functietoetsen De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven 2 4-wegnavigatietoets Door menuopties scrollen; in de standby-stand programmeerbare menu's openen (links/rechts/omhoog/ omlaag); een nepoproep maken (omlaag) Afhankelijk van uw serviceprovider kunnen het standaard startscherm en de vooraf gedefinieerde menu’s verschillen Zie "Nepoproepen maken" Toets voor aan/uit/beëindigen De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand Alfanumerieke toetsen Toets voor het stille profiel In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden) 5 Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven: Pictogram Beschrijving Signaalsterkte GPRSnetwerkverbinding Gesprek aan de gang Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Alarm ingeschakeld Bluetooth ingeschakeld Verbinden met een beveiligde webpagina Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) Pictogram Beschrijving FM-radio aan FM-radio buiten werking gesteld Gesynchroniseerd met pc Nieuw SMSbericht Nieuw MMSbericht Nieuw voicemailbericht Geheugenkaart geplaatst Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Batterijlading 6 3 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. 7 8 4 De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart. Achterklep Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant). [ ] Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [ (de toets voor aan/uit/beëindigen) Punthaken: functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK) ] 3. Druk op <Kies>, <OK> of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen. 4. Druk op <Terug> om een niveau omhoog te gaan; druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand. • Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. • Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt. Als u het stille profiel, vliegtuigprofiel of vergaderprofiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen. < > 3. Druk op <Wijzigen> → Volume. 5. Scroll naar links of naar rechts om het volume aan te passen en druk op <Opslaan>. SIM-kaart Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon. De telefoon in- of uitschakelen U kunt de telefoon als volgt inschakelen: 1. Houd [ ] ingedrukt. 3. Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het display om de telefoon naar wens aan te passen. Als u de batterij verwijdert, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld. 2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.   Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek   Druk op de navigatieknop omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek aan te passen. In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. [. . . ] 2. Druk op Wijzigen.   SMS- of MMS-berichten bekijken   1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN. 2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht. De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen. 2. Druk op de bevestigingstoets om het SOS-bericht in te schakelen. 3. Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen. 4. Druk op <Opties> → Zoeken om de lijst met contacten te openen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG E2230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG E2230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag