Gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1270. Wij hopen dat dit SAMSUNG E1270 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1270 te teleladen.


SAMSUNG E1270 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1872 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG E1270 (1872 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG E1270

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indeling  1  5 Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart. Gebruiksaanwijzing GT-E1270 Navigatietoets In het startscherm: toegang tot de menu’s die u zelf hebt gedefinieerd; in het menuscherm: door menuopties bladeren Voorgedefinieerde menu’s kunnen verschillen, afhankelijk van de serviceprovider Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven Pictogram Beschrijving Geen SIM-kaart Geen signaal Signaalsterkte Netwerk zoeken Batterijlading Gesprek gaande Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Nieuw SMS-bericht Nieuw voicemailbericht Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Alarm ingeschakeld FM-radio aan Roaming (buiten normaal servicegebied) 10:00  6 Batterijklepje SIM-kaart  2 1 • Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider. • Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. • Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource. samsung. com. 5 6 7 2 3 Kiestoets Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven Aan/Uit-toets Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm Bevestigingstoets In het startscherm: toegang tot het menuscherm; in het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben Buig of draai de achterklep niet te sterk. [. . . ] Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips: • Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat. Zorg ervoor dat u uw draadloze apparaat kunt gebruiken zonder dat u uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden. • Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg. Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw mobiele apparaat • Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter. • Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. Houd het apparaat droog • Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. • Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden • Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts. • Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u regelmatig pauze nemen terwijl u het apparaat gebruikt. Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie. Het risico op RSI verkleinen Gebruik het apparaat niet wanneer de achterklep is verwijderd Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken. De batterij kan uit het apparaat vallen, wat schade of een storing tot gevolg kan hebben. Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts. • Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen. • Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). • Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C. Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. [. . . ] Voer een antivirusprogramma op uw apparaat uit voordat u nieuwe gedownloade applicaties en bestanden opent. Installeer antivirusprogramma’s op uw computer en voer deze regelmatig uit om te controleren op infecties. Bewerk de registerinstellingen niet en pas het besturingssysteem van het apparaat niet aan. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG E1270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG E1270 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag