Gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1200. Wij hopen dat dit SAMSUNG E1200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1200 te teleladen.


SAMSUNG E1200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1372 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG E1200 (1450 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG E1200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource. samsung. com. 1. 0 7 8 Beltoets Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven Voicemailtoets In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden) Toets voor toetsvergrendeling In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) Alfanumerieke toetsen 2 8 Huidige tijd 3 Batterij 4 5 9 4 9 5 De batterij opladen Het apparaat in- of uitschakelen Het apparaat inschakelen Houd de aan/uit-toets ingedrukt, geef vervolgens uw PINcode in en druk op <OK>, indien nodig. Het apparaat uitschakelen Naar stopcontact De menu’s gebruiken De menu’s of opties van het apparaat openen: Navigatietoets <Menu> <Terug> [ ] Naar een menu bladeren. [. . . ] U kunt de specifieke maximale SAR-waarden vinden in het gedeelte Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u zorgen voor een afstand van 1, 5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Waarschuwing: voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet los door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet aan met natte handen Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaat Laat de oplader of het apparaat niet vallen en zorg dat het nergens tegenaan stoot Laad de batterij niet op met een oplader die niet is goedgekeurd door de fabrikant Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd. • Plaats de batterij of het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Stel het apparaat niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency) www. sar-tick. com • Stel het apparaat en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen. • Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij verminderen. • Zorg dat de batterij niet in contact komt met metalen objecten, omdat dit een verbinding tussen de + en de – polen van de batterij tot stand kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de batterij. • Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij. Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader beschadigd raakt Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. Volg alle lokale voorschriften wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt weggooien. Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften Schakel uw apparaat uit wanneer u aan boord van een vliegtuig bevindt Uw apparaat stoort mogelijk de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig. Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips: • Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat. Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken • Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter. • Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen. Houd het apparaat droog • Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken. • Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken. • Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. • Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden. • Gebruik geen draagtassen of accessoires met magnetische sluitingen en voorkom dat uw apparaat gedurende langere perioden in contact komt met magnetische velden. Bewaar uw apparaat niet met metalen objecten, zoals sleutels en kettingen Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden. • Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken. Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel. Het risico op RSI verkleinen Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok. • De batterij kan lekken. [. . . ] Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. • Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG E1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG E1200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag