Gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1190. Wij hopen dat dit SAMSUNG E1190 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG E1190 te teleladen.


SAMSUNG E1190 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2173 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG E1190 (2492 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG E1190

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur. www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. : GH68-21683A Dutch. 1. 1 Veiligheidsinformatie Verkeersveiligheid voor alles Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk. Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd. Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken. Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging · Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). [. . . ] Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden. Belangrijke gebruiksinformatie Gebruik de telefoon in de normale positie Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon. Interne antenne Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer. Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op. Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur. Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig · Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon. · Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur. · Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen. · Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt. · Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld. Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten · Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon. · Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten. · Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart. · Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Symboolstand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren. Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen. Druk op <Wissen> om tekens één voor één te verwijderen. · Druk op [1] om leestekens in te geven. · · Nieuwe contactpersoon toevoegen 1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>. Druk op <Opties> Opslaan om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen. Het volume aanpassen Het toetsvolume aanpassen Druk in de standby-stand de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. Het volume aanpassen tijdens een gesprek Druk tijdens een oproep op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume van de headset aan te passen. Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK) De telefoon in- en uitschakelen 1. ] ingedrukt om de telefoon aan ] ingedrukt om de telefoon uit Berichten verzenden en bekijken Een SMS-bericht verzenden 1. Druk in de standby-stand op <Menu> Berichten Nieuw bericht maken. Selecteer een SMS-bericht. Als u op de bovenkant van de navigatietoets drukt en deze ingedrukt houdt, wordt de zaklampfunctie ingeschakeld. In een rumoerige omgeving hebt u mogelijk moeite om degene met wie u via de luidsprekerfunctie in gesprek bent, te verstaan. Gebruik in een rumoerige omgeving daarom de normale telefoonstand voor betere geluidsprestaties. Als de batterij is verwijderd, gaat het geplande alarm niet af. Een oproep tot stand brengen 1. [. . . ] Druk op <Opslaan> <OK>. De eerste keer dat u Mobiel opsporen opent, wordt u gevraagd de gebruiksovereenkomst te accepteren om Mobiel opsporen in te schakelen. Een SOS-bericht activeren en verzenden In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden. Of deze functie daadwerkelijk wordt weergeven, is afhankelijk van uw regio of provider. Druk in de standby-stand op <Menu> Berichten Instellingen SOS-berichten Verzendopties. Als u klaar bent met het selecteren van contactpersonen, drukt u op <Opties> Toevoegen om terug te gaan naar de lijst met ontvangers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG E1190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG E1190 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag