Gebruiksaanwijzing SAMSUNG DW60J9970BB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DW60J9970BB. Wij hopen dat dit SAMSUNG DW60J9970BB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DW60J9970BB te teleladen.


SAMSUNG DW60J9970BB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15751 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG DW60J9970BB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STOP Als u problemen hebt met de installatie van deze vaatwasser, raadpleegt u de lijst met contactgegevens op de achterzijde van deze handleiding om contact op te nemen met een servicecenter. Indd 1 2017-02-08 1:45:19 Veiligheidsinstructies Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-vaatwasser. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw wasmachine. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze vaatwasser u biedt. [. . . ] Het stopcontact moet ook nadat de vaatwasser is geïnstalleerd makkelijk bereikbaar zijn, zodat de stroomtoevoer op elk gewenst moment kan worden onderbroken. Er kan oververhittings- en brandgevaar ontstaan wanneer de vaatwasser tegen het stopcontact aandrukt. Door de hoge stralingstemperaturen die soms door een kookplaat worden gegenereerd, kan de vaatwasser beschadigd raken. Om dezelfde reden mag het apparaat niet worden geïnstalleerd naast een open vuur of andere apparaten die warmte afgeven, zoals verwarmingselementen enzovoort. Sluit de vaatwasser pas op de netvoeding aan nadat het apparaat volledig is geïnstalleerd en de deurveren goed zijn ingesteld. Controleer voordat u het apparaat aansluit, of de aansluitgegevens op de gegevensplaat (voltage en aangesloten vermogen) overeenkomen met de netvoeding. De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer het apparaat is aangesloten op een effectief aardingssysteem. Het is belangrijk dat deze standaardveiligheidsvereiste aanwezig is en regelmatig wordt getest. Bij twijfel moet het elektrische systeem in het huis worden gecontroleerd door een erkende elektricien. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aardingssysteem (bijvoorbeeld een elektrische schok). Gebruik geen stekkerdoos of verlengkabel om het apparaat op de netvoeding aan te sluiten. Als u dit wel doet, kan de vereiste veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd (bijvoorbeeld het gevaar voor oververhitting). Dit apparaat mag alleen in mobiele installaties, zoals boten, worden geïnstalleerd wanneer er een risicoanalyse is uitgevoerd door een erkende installateur. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende en competente persoon, in overeenstemming met de huidige nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Wanneer er reparaties en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door een ongekwalificeerde persoon, kan dit gevaar met zich meebrengen. Let op Waarschuwing Waarschuwing Let op Let op Let op Let op Probeer het apparaat niet met uw knieën of benen in een inbouwkast of kast te duwen. Indd 5 2017-02-08 1:45:26 Veiligheidsinstructies Let op Het geïntegreerde waterproof systeem biedt bescherming tegen waterschade, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: • De vaatwasser is correct geïnstalleerd en aangesloten op de waterleiding. € De vaatwasser wordt goed onderhouden en onderdelen die zichtbaar aan vervanging toe zijn, worden vervangen. Het knoeien met elektrische aansluitingen of onderdelen en mechanische onderdelen is zeer gevaarlijk en kan leiden tot defecten of een elektrische schok. Zolang het apparaat nog onder de garantie valt, moeten eventuele reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een servicemonteur die is geautoriseerd door de fabrikant. Houd bij de installatie van het product zowel boven, links, rechts als achter het product ruimte vrij, zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] Let op Wees voorzichtig dat u zichzelf niet bezeerd, aangezien de deur onverwacht hard kan open- of dichtslaan wanneer u de deur opent en het veerniveau niet goed is ingesteld. Bevestig het maatpaneel en de deur door de 4 bijgeleverde schroeven vast te draaien . 4 mm 0-60 mm 2 30-60 mm Hoge keuken (wijzigen in voet-sub) Normaal : 0-30 mm Hoge keuken : 30-60 mm 3 1. U kunt de hoogte aan de voorkant instellen door aan de pootjes aan weerszijden van de voorkant van het product te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG DW60J9970BB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG DW60J9970BB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag