Gebruiksaanwijzing SAMSUNG DVD-VR300E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DVD-VR300E. Wij hopen dat dit SAMSUNG DVD-VR300E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DVD-VR300E te teleladen.


SAMSUNG DVD-VR300E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3570 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG DVD-VR300E QUICK GUIDE (VER.1.0) (699 ko)
   SAMSUNG DVD-VR300E EASY MANUAL (VER.1.0) (699 ko)
   SAMSUNG DVD-VR300E (5547 ko)
   SAMSUNG DVD-VR300E EASYMANUAL (747 ko)
   SAMSUNG DVD-VR300E QUICK SETUP GUIDE (1308 ko)
   SAMSUNG DVD-VR300E QUICK GUIDE (VER.1.0) (839 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG DVD-VR300E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing DVD-VR300E STANDBY/ON TV STANDBY/ON TV MUTE IPC AUDIO SELECT INPUT SEL. DVD VCR TV VOL PROG/TRK OPEN/CLOSE TIMER REC SKIP F. ADV MARKER TITLE LIST MENU ANYKEY PLAY LIST DISC MENU TITLE MENU OK RETURN CLEAR INFO. REC PIP TV/VCR DVD SUBTITLE VCR COPY REC SPEED REC PAUSE TIME SLIP 00015K PAL www. samsungvcr. com English Nederlands Waarschuwing Aan de slag VERMIJD ELEKTRISCHE SCHOKKEN DOOR DE KAP NIET TE OPENEN OF VERWIJDEREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN EEN DESKUNDIGE TECHNICUS. BELANGRIJKE OPMERKING Dit apparaat is voorzien van een aangegoten stekker met daarin een zekering. [. . . ] · Het scherm voor de afspeelopties wordt weergegeven. Opmerking Als u een verkeerde track in de playlist hebt opgenomen, selecteert u deze track met behulp van de toetsen en drukt u op de toets CLEAR. De onjuiste track wordt verwijderd. Deze optie kan ook worden gebruikt bij MP3schijven. CD Muziek Herhalen : Uit Afspeeloptie : Playlist Afspelen 2 2 Selecteer met de toetsen Afspeeloptie. CD Anykey Anykey Afspelen Anykey De herhaalstand wijzigen Muziek Herhalen : Uit Afspeeloptie : Normaal CD Anykey Muziek Herhalen : Uit Afspeeloptie : Normaal 1 Druk tijdens het afspelen op de toets ANYKEY om Herhalen te markeren. Druk op OK als Herhalen gemarkeerd wordt weergegeven. VERPL. OK ANNUL. VERPL. OK RETURN Herhalen Uit VERPL OK RETURN 3 3 Selecteer de gewenste afspeeloptie met behulp van de toetsen en druk op de toets OK. Druk op de toets OK. · Het scherm Playlist wordt weergegeven. Afspeeloptie Normaal Afspeeloptie Playlist 2 Selecteer de stand Herhalen met behulp van de toetsen en druk vervolgens op de toets OK. · Er wordt een scherm weergegeven waarop u de herhaalstand (Uit, Track, Schijf) kunt wijzigen. 58 - Nederlands Nederlands - 59 Foto-cd afspelen 4 Gebruik de toetsen om het clipmenu te selecteren en druk vervolgens op de toets OK. Voordat de diavertoning kan worden gestart, moet de fotointerval (snelheid van de diavertoning) worden ingesteld. Telkens wanneer u op de toets OK drukt, wordt de afbeelding 90 graden naar links gedraaid. Telkens wanneer u op de toets OK drukt, wordt de afbeelding vergroot tot maximaal 4X. (Normaal 2X 4X 2X Normaal) Een MP3-CD afspelen 4 5 Toets RETURN ( ): Hiermee gaat u naar de bovenliggende map. Toets ( ): Hiermee wordt de volgende track l afgespeeld. 1 2 Plaats een foto-cd (JPEG) in de schijflade. : 1 Plaats een MP3-CD in de schijflade. · Het MP3-menu wordt weergegeven en de tracks (muzieknummers) worden afgespeeld. : Het onderstaande scherm wordt automatisch weergegeven. (Druk op II (PLAY/PAUSE) om over te schakelen naar de diavertoning. ) Foto Index PICTURES/001_1 Diavertoning 6 MP3 Anykey Muziek Herhalen : Uit Afspeeloptie : Normaal ): Toets (l Wanneer u tijdens het afspelen op deze toets drukt, gat u naar het begin van de huidige track. Als u nogmaals op deze toets drukt, wordt de vorige track afgespeeld. INTRO Bij gebruik van een schijf met zowel MP3's als JPEG's INTRO PICTURES 1 Pagina OK RETURN VERPL. Als u MP3-bestanden wilt beluisteren, terwijl de fotostand actief is, drukt u tweemaal op de toets (STOP) en drukt u vervolgens op de toets MENU om het menuscherm te openen. VERPL. OK RETURN Bij gebruik van een schijf met zowel MP3's als JPEG's 1 2 Druk op de toetsen om de map te selecteren met de bestanden die u wilt beluisteren en druk vervolgens op de toets OK. · Druk op de toetsen om de track te selecteren die u wilt beluisteren en druk vervolgens op de toets OK. · U kunt de gewenste track ook selecteren door op de cijfertoetsen van de afstandsbediening te drukken. Afspelen Als u fotobestanden wilt bekijken, terwijl de MP3stand actief is, drukt u tweemaal op de toets (STOP) en drukt u vervolgens op de toets MENU om het menuscherm te openen. Afspelen l Druk op de toets om de volgende zes afbeeldingen weer te geven. Druk op de toets l om de vorige zes afbeeldingen weer te geven. 2 Selecteer met behulp van de toetsen Muziek en druk vervolgens op of de toets OK. Het MP3-scherm wordt weergegeven. 2 3 Selecteer met behulp van de toetsen en druk op de toets OK. Foto Selecteer met behulp van de toetsen Foto en druk vervolgens op of de toets OK. Het fotoscherm wordt weergegeven. Toetsen op de afstandsbediening 1 VERPL. FOTO OK RETURN : Hiermee selecteert u een track (nummer). 2 3 : Hiermee wordt de geselecteerde track afgespeeld. Toets OK ( ): Hiermee wordt de geselecteerde track afgespeeld of worden de bestanden in de geselecteerde map weergegeven. 60 - Nederlands Nederlands - 61 PIP gebruiken Met de PIP-functie kunt u in de dvd-stand een subscherm bekijken in het hoofdscherm. U kunt tegelijkertijd kijken naar een dvd en naar de televisie. PIP uitschakelen 1 Druk nogmaals op de toets PIP. · De PIP-functie wordt nu uitgeschakeld. Een videoband afspelen Als u een standaard VHS-videoband wilt afspelen, plaatst u deze in de videorecorder en drukt op op de toets PLAY. U kunt de functie voor automatisch afspelen inschakelen zodat de videorecorder automatisch begint met afspelen zodra u een videoband zonder opnamebeveiliging hebt geplaatst. Zie pagina's 39 en 40. Tracking Met de functie Tracking worden de witte strepen verwijderd die soms tijdens het afspelen zichtbaar zijn vanwege geringe verschillen in opnameapparaten. [. . . ] Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheids- voorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken: a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG DVD-VR300E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG DVD-VR300E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag