Gebruiksaanwijzing SAMSUNG MM-D330D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MM-D330D. Wij hopen dat dit SAMSUNG MM-D330D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MM-D330D te teleladen.


SAMSUNG MM-D330D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1775 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG MM-D330D (1633 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG MM-D330D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MM-D330D DVD MICRO COMPONENT SYSTEEM gebruikershandleiding Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Voor een completere service kunt u uw product registreren op www. samsung. com/register Informatie over veiligheid Veiligheidswaarschuwingen VERWIJDER OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN DE BOVEN- OF ACHTERZIJDE NIET. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL. LET OP GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN Dit symbool geeft aan dat er in het product sprake is van een gevaarlijk voltage dat elektrische schokken of persoonlijk letsel kan veroorzaken. LET OP : OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET U DE STEKKER GOED IN HET STOPCONTACT STEKEN. Dit symbool geeft aan dat er belangrijke instructies bij dit product worden geleverd. WAARSCHUWING Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u het apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LSER CLASE 1 LET OP Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. [. . . ] Druk op de knoppen om de foto te selecteren die u wilt afspelen en druk op ENTER. Het geselecteerde bestand zal afspelen en de diavoorstelling wordt gestart. U kunt het vorige/volgende bestand bekijken door op de knoppen , te drukken tijdens de modus diavoorstelling. . . / PICTURES JPEG 1 JPEG 2 JPEG 3 De afspeelfunctie gebruiken Vooruit/achteruit zoeken dBAD Druk op de knoppen voor de zoekfunctie. 1234 1234 OPMERKING Er wordt tijdens het zoeken geen geluid afgespeeld. Scnes/nummers overslaan dBAD Druk op de knoppen #$. Telkens wanneer tijdens het afspelen de toets wordt ingedrukt, wordt het vorige of volgende hoofdstuk, nummer of bestand afgespeeld. U kunt geen hoofdstukken achter elkaar overslaan. 642 X 352 2010/01/01 Vertraagd afspelen Pages Return Function DVD/CD d G Druk op de knop PAUZE () en op voor vertraagd afspelen. De functie Draaien d 1 2 3 Druk op de knop GROEN(B) of GEEL(C) tijdens de modus PAUZE. De knop GEEL(C) : draai 90 met de klok mee. OPMERKING U hoort geen geluid tijdens het vertraagd afspelen. Omgekeerd vertraagd afspelen werkt niet. OPMERKING De maximale resoluties die door dit product worden ondersteund, zijn 5120 x 3480 (of 19. 0 MPixel) voor standaard JPEG-bestanden en 2048 x 1536 (of 3. 0 MPixel) voor progressieve afbeeldingsbestanden. 20 Nederlands 04 Stap voor stap afspelen Het Disc Menu gebruiken Basisfuncties dD Druk een aantal malen op de toets PAUZE. Telkens wanneer tijdens het afspelen op de toets wordt gedrukt, gaat het beeld met n frame vooruit. d U kunt de menu's weergeven voor de geluidstaal, de ondertitelingstaal, het profiel, etc. Houd tijdens het afspelen de knop DISC MENU op de afstandsbediening ingedrukt. Druk op de knoppen om de gewenste selectie te maken en druk op ENTER. OPMERKING U hoort geen geluid tijdens het stap voor stap afspelen. OPMERKING Afhankelijk van de schijf, kunnen de items in het instellingenmenu variren en is dit menu mogelijk niet beschikbaar. De functie 5 minuten overslaan D Het Title menu gebruiken Druk tijdens het afspelen op de toets , . Het afspelen wordt 5 minuten vooruit gespoeld wanneer u op de knop drukt. Het afspelen wordt 5 minuten achteruit gespoeld wanneer u op de knop drukt. OPMERKING U kunt deze functie alleen bedienen op de DivX. d Voor dvd's met meerdere titels kunt u de titel van elke film bekijken. Houd tijdens het afspelen de knop TITLE MENU op de afstandsbediening ingedrukt. Druk op de knoppen om de gewenste selectie te maken en druk op ENTER. OPMERKING Afhankelijk van de schijf, kunnen de items in het instellingenmenu variren en is dit menu mogelijk niet beschikbaar. Nederlands 21 Basisfuncties Afspelen herhalen A-B afspelen herhalen dBAD DVD/DivX herhalen U kunt de titel, het hoofdstuk of de sectie (A-B herhalen) van de DVD/DivX herhalen. dB U kunt een bepaald gedeelte van een dvd of cd herhaaldelijk afspelen. Tijdens het afspelen van de dvd of cd drukt u op nu de knop REPEAT op de afstandsbediening. Druk voor cd herhaaldelijk op de knop REPEAT totdat wordt weergegeven op de tv. Druk op ENTER op het punt waarop u het herhaaldelijk afspelen wilt starten (A). Repeat Off 1. Tijdens het afspelen van de DVD/DivX, drukt u op nu de knop REPEAT op de afstandsbediening. Druk op de knoppen om de gewenste herhaalmodus te selecteren en druk op ENTER. Druk op de knoppen om UIT te selecteren en terug te keren naar de normale afspeelmodus en druk op ENTER. 4. Druk op ENTER op het punt waarop u het herhaaldelijk afspelen wilt starten (B). [. . . ] De geluidstaal en ondertiteling werken niet als de schijf deze niet bevat. Gebruikt u een schijf die geen menu's bevat? Overige informatie Het afspelen start niet onmiddellijk wanneer de knop AFSPELEN/PAUZE wordt ingedrukt. Het menu wordt niet geopend, zelfs wanneer de functie menu is geselecteerd. Ik kan de beeldverhouding niet wijzigen. U kunt 16:9 dvd's afspelen in de modi 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX en 4:3 PAN SCAN, maar 4:3 dvd's kunnen alleen worden weergegeven in de beeldverhouding 4:3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG MM-D330D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG MM-D330D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag