Gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-C553

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-C553. Wij hopen dat dit SAMSUNG HT-C553 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG HT-C553 te teleladen.


SAMSUNG HT-C553 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3845 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG HT-C553 (3410 ko)
   SAMSUNG HT-C553 (3857 ko)
   SAMSUNG HT-C553 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG HT-C553

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HT-C550 HT-C553 HT-C555 Digital Home Cinema System gebruikershandleiding Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Voor een completere service kunt u uw product registreren op www. samsung. com/register HT-C550-ELS_NL-0224. indd Sec1:1 2010-02-24 3:29:59 Informatie over veiligheid Veiligheidswaarschuwingen VERWIJDER OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN DE BOVEN- OF ACHTERZIJDE NIET. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL. LET OP GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN Dit symbool geeft aan dat er in het product sprake is van een gevaarlijk voltage dat elektrische schokken of persoonlijk letsel kan veroorzaken. LET OP : OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET U DE STEKKER GOED IN HET STOPCONTACT STEKEN. Dit symbool geeft aan dat er belangrijke instructies bij dit product worden geleverd. WAARSCHUWING · Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u het apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 LET OP · Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. [. . . ] Als u de resolutie in de BD Wise-modus wilt wijzigen, dient u de BD Wise-modus vooraf op Off (Uit) in te stellen. BD Wise wordt uitgeschakeld als het product wordt aangesloten op een apparaat dat BD Wise niet ondersteunt. Resolutie De uitvoerresolutie van het HDMI-videosignaal instellen. Het cijfer 480p(576p), 720p, 1080i en 1080p geeft het aantal videoregels aan. · BD Wise : hiermee wordt automatisch de optimale resolutie ingesteld wanneer via HDMI op een tv is aangesloten met de functie BD Wise. (Het menu-item BD Wise wordt alleen weergegeven als BD Wise is ingeschakeld. ) · 480p(576p) : voert 480 regels progressieve video uit. · 1080p : voert 1080 regels progressieve video uit. OPMERKING Wanneer u HDMI gebrukt, wordt het scherm automatisch omgezet naar de 16:9-breedbeeldmodus en wordt Normaal/ breedbeeld uitgeschakeld. Als een dvd is opgenomen in de beeldverhouding 4:3, kunt u deze niet in breedbeeld weergeven. Aangezien dvd's in diverse beeldindelingen worden opgenomen, kunnen ze er anders uitzien afhankelijk van de software, het type tv en de beeldverhouding die voor de tv is ingesteld. OPMERKING Indien Component of Composite is aangesloten, ondersteunt de resolutie alleen 480i(576i). 1080P wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de tv. HDMI-formaat U kunt de kleurinstellingen van het HDMIuitgangssignaal optimaliseren. · Monitor : Selecteren bij aansluiting op een monitor via HDMI. BD Wise (Alleen Samsung-producten) BD Wise is de nieuwste verbindingsfunctie van Samsung. Wanneer u Samsung-producten met BDWise met elkaar verbindt via HDMI, zal de optimale resolutie automatisch worden ingesteld. 26 Nederlands 2010-02-24 3:30:37 HT-C550-ELS_NL-0224. indd 26 03 Installatie De balans voor voor-/achterluidsprekers aanpassen U kunt kiezen tussen 0 en -6. Het niveau van de midden-/achter-/ subwooferluidspreker aanpassen Het volumeniveau kan worden aangepast in stappen van +6dB tot ­6dB. Het volume wordt hoger naarmate u dichter bij +6dB komt en lager naarmate u dichter bij -6dB komt. Audio Luidspreker-Instellingen Luidsprekerformaat U kunt de luidsprekergrootte van de midden- en achterluidsprekers en de testtoon in deze modus instellen. Instellingen Luidspreker-Instellingen Luidsprekerformaat Voorbal. Vertragingstijd Testtoon : Uit Vertragingstijd Als de luidsprekers niet op gelijke afstand van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van de geluidssignalen van de middelste luidspreker en de achterluidsprekers aanpassen. Terug · Voor de voorluidsprekers is de modus ingesteld op Klein. · Voor de midden- en achterluidsprekers kunt u de modus instellen op Klein of Geen. - Geen : selecteer deze optie wanneer er geen luidspreker is aangesloten. De vertragingstijd van de luidspreker instellen Wanneer 5. 1CH-surroundgeluid wordt afgespeeld, krijgt u het beste geluid wanneer de afstand tussen u en elke luidspreker hetzelfde is. Omdat het geluid op verschillende momenten op uw luisterpositie aankomt, afhankelijk van de plaatsing van de luidsprekers, kunt u het verschil compenseren voor een vertragingseffect toe te passen op de midden- en achterluidsprekers. Instellingen Vertragingstijd Voor OPMERKING De luidsprekermodus kan variëren, afhankelijk van de instellingen voor Dolby Pro Logic en Stereo. Voorbal. U kunt de balans en het niveau van elke luidspreker instellen. Instellingen Voorbal. Voorbalans Achterbalans dB L dB L R R dB dB Midden Achter Subwoofer Testtoon : 00mSEC : 10mSEC : Uit Wijzig Verpl. Select. Terug OPMERKING Het menu Vertragingstijd zal alleen worden geoend wanneer de 5. 1-kanaalbron wordt afgespeeld. U kunt de midden- en achterluidsprekers niet in deze modus instellen wanneer de luidsprekergrootte is ingesteld op Geen. Druk op de knoppen om de gewenste luidspreker te selecteren en aan te passen. Druk op de knoppen om de instellingen aan te passen. Nederlands HT-C550-ELS_NL-0224. indd 27 27 3:30:38 2010-02-24 Installatie Ideale plaatsing van middenluidspreker Testtoon Instellingen Luidspreker-Instellingen Luidsprekerformaat Voorbal. Vertragingstijd Testtoon : Aan Ideale plaatsing van achterluidspreker Verpl. Select. [. . . ] · De geluidstaal en ondertiteling werken niet als de schijf deze niet bevat. · Gebruikt u een schijf die geen menu's bevat? · De schijf draait maar er wordt geen beeld weergegeven. Het menu Disc/Title wordt niet geopend, zelfs wanneer de functie Disc/Title is geselecteerd. Ik kan de beeldverhouding niet wijzigen. · U kunt 16:9 dvd's afspelen in de modi 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX en 4:3 PAN SCAN, maar 4:3 dvd's kunnen alleen worden weergegeven in de beeldverhouding 4:3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG HT-C553

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG HT-C553 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag