Gebruiksaanwijzing SAMSUNG DE46A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DE46A. Wij hopen dat dit SAMSUNG DE46A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DE46A te teleladen.


SAMSUNG DE46A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11263 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG DE46A (10891 ko)
   SAMSUNG DE46A (10671 ko)
   SAMSUNG DE46A QUICK GUIDE (1869 ko)
   SAMSUNG DE46A QUICK GUIDE (2376 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG DE46A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandl eiding ME40A ME46A ME55A DE40A DE46A DE55A UE46A UE55A De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. BN46-00098B-00 Voordat u het product in gebruik neemt Auteursrecht Wijzigingen voorbehouden. 2011 Samsung Electronics Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics. Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan. [. . . ] Als het ondertitelingsbestand meerdere talen bevat, kunt u een specifieke taal selecteren. U kunt in één van de ondersteunde talen van de video genieten. De functie wordt alleen ingeschakeld als u streambestanden afspeelt die meervoudige audio-indelingen ondersteunen. Videos Photos Music c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c Title Search Time Search Subtitle Repeat Mode Picture Size Picture Mode Sound Mode Audio Language c 6 Media 124 6 Media Naam optie Subtitle Setting Start Slide Show / Stop Slide Show Slide Show Speed Handelingen Geeft de Subtitle Setting weer. Als alternatief kunt u de knop of afstandsbediening gebruiken. II Videos Photos Music c c op de U kunt tijdens de diashow de snelheid van de diashow selecteren. op de afstandsbediening c Slide Show Effect Background Music On / Off Background Music Setting Zoom Rotate U kunt diverse effecten voor slideshows instellen. U kunt achtergrondmuziek instellen en selecteren terwijl u naar een fotobestand of diashow kijkt. U kunt afbeeldingen roteren. c c c c c Door op de knop INFO te drukken terwijl een naam van een apparaat is geselecteerd, wordt informatie over het geselecteerde apparaat weergegeven. Door op de knop INFO te drukken terwijl een bestand is geselecteerd, wordt informatie over het geselecteerde bestand weergegeven. 6 Media 125 6 6. 6 Media Source O MENU m Media Source ENTER[ ] Met Source kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen. 6. 6. 1 Source U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven. Media Magicinfo Lite Videos Photos Music Source AllShare Door de knop SOURCE op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd. Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar u wilt converteren. 6 Media 126 6 Media 6. 6. 2 Edit Name Media Source TOOLS Edit Name ENTER[ ] O MENU m U kunt de naam van een aangesloten bronapparaat wijzigen. Soms wordt het scherm niet goed weergegeven tenzij de van het bronapparaat wordt opgegeven in Edit Name. Daarnaast kunt u voor een optimale beeldkwaliteit de naam van het bronapparaat het beste wijzigen Edit Name. De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Welke bronapparaten er op de lijst worden weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde bron. VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA Welke instellingen er beschikbaar zijn in het menu Picture, is afhankelijk van de huidige bron en de instellingen in Edit Name. Waneer u een pc met een HDMI-naar-DVI-kabel aansluit op de HDMI IN-poort, moet u de product instellen op de modus PC onder Edit Name. Waneer u een pc met een HDMI-naar-DVI-kabel aansluit op de HDMI IN-poort, moet u de product instellen op de modus DVI PC onder Edit Name. Waneer u AV-apparaat met een HDMI-naar-DVI-kabel aansluit op de HDMI IN-poort, moet u de product instellen op de modus DVI Devices onder Edit Name. 6. 6. 3 Information Media Source TOOLS Information ENTER[ ] O MENU m U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde externe apparaat zien. 6. 6. 4 Refresh Media Source TOOLS Refresh ENTER[ ] O MENU m In het menu Source drukt u, als de externe apparaten niet worden weergegeven, op de knop TOOLS om Refresh te selecteren. Zoek aangesloten apparaten. 6 Media 127 6 6. 7 Media AllShare O MENU m Media AllShare ENTER[ ] AllShare sluit uw product en compatibele mobiele Samsung-telefoons/apparatuur via een netwerk aan. U kunt media-inhoud afspelen, inclusief video's, foto's en muziek die op uw mobiele telefoons of andere apparaten (zoals uw computer) zijn opgeslagen, door ze via het netwerk op het product te besturen. Ga voor meer informatie naar "www. samsung. com" of neem contact op met het Samsunghelpcentrum. Het kan nodig zijn dat op mobiele telefoons aanvullende software geïnstalleerd dient te worden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het betreffende apparaat voor meer details. Als uw Samsung-product op een niet-Samsung DLNA-server wordt aangesloten, kan zich tijdens het afspelen van video een compatibiliteitskwestie voordoen. Door uw Samsung-product via AllShareTM op een netwerk aan te sluiten, kunt u de originele functies van Samsung als volgt gebruiken. Afspelen van diverse video-indelingen (DivX, XVID, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, enz. ) Functie video-miniatuurweergave Bladwijzerfunctie (om afspelen video's voort te zetten) Automatische hoofdstukindeling (scènenavigatie) Digitaal inhoudsbeheer Compatibiliteit met diverse ondertitelingsindelingen (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT) Met bestandsnamen zoeken En vele andere functies Om de originele DLNA-functies van Samsung volledig te gebruiken, wordt aangeraden dat u de met uw product meegeleverde AllShareTM-software gebruikt. Zie pagina138 voor meer informatie over het menu AllShare Settings. 6 Media 128 7 7. 1 Netwerk Network Settings 7. 1. 1 Aansluiten op een bedraad netwerk Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel: U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel. [. . . ] Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Bijlage 208 Bijlage Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product alleen Europa (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen. ) Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Waar dat gemarkeerd is, geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven de referentieniveaus in EGrichtlijn 2006/66. Als de batterijen niet goed weggegooid worden, kunnen deze substanties schade toebrengen aan de gezondheid of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving. Bijlage 209 Bijlage Terminologie OSD (On Screen Display) Een On Screen Display (OSD) is een menu dat op het scherm wordt weergegeven en waarmee u de beeldkwaliteit naar wens instelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG DE46A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG DE46A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag