Gebruiksaanwijzing SAMSUNG CP1395-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CP1395-S. Wij hopen dat dit SAMSUNG CP1395-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CP1395-S te teleladen.


SAMSUNG CP1395-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19237 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG CP1395-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de binnenkant van de omslag vindt u een handige snelgids waarin voor uw gemak de basisbewerkingen voor bereidingen worden uitgelegd. veiligheidsinformatie · Leesdezegebruiksaanwijzinggrondigdoorvoordatuhetapparaatingebruikneemt en bewaar deze op een veilige plaats in de buurt van het apparaat, zodat u het ook in de toekomst kunt raadplegen. · Gebruikditapparaatalleenwaarvoorhetisbedoeld, zoalsindezegebruiksaanwijzing is beschreven. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebruik aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. In de onderdelen Waarschuwingen en Belangrijke veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen, beschreven. [. . . ] Verwarm het bruineerbord voor gebruik eerst 3 tot 5 minuten voor in de combinatiestand: · Combinatievanhetelucht(180°C)enmagnetron. (600Wvermogen) · Combinatievangrillenmagnetron(600Wvermogen) Gebruik altijd ovenwanten, want het bruineerbord wordt erg heet. Smeer het bord in met olie als u er gerechten als eieren en spek op gaat bakken, zodat de gerechten mooi bruin worden. · Houderrekeningmeedathetbruineerbordeenteflonlaagheeftdieniet krasbestendig is. Gebruik daarom geen scherpe voorwerpen als een mes om op het bruineerbord te snijden. · Gebruikplasticsnijgereiomkrassenopdeteflonlaagvanhetbruineerbord te voorkomen of verwijder het gerecht van het bruineerbord voordat u het snijdt. · Zetgeenschalenophetbruineerborddieniethittebestendigzijn(zoals plastic schaaltjes). Plaats het bruineerbord op het metalen rooster (of draaiplateau) in de magnetron. Draai de keuzeschakelaar naar Automatisch krokant. 28_ gebruik van de oven 6. Als u de portiegrootte wilt wijzigen, drukt u op de selectietoets en selecteert u het gewenste vermogen door aan de multifunctieschakelaar te draaien. Wanneer de bereidingstijd om is, laat de oven viermaal een geluidssignaal horen en knippert de melding "End" op het display. Daarna geeft de oven één keer per minuut een geluidssignaal. 04 GEbRUIk vAN DE OvEN Het bruineerbord reinigen Reinig het bruineerbord in een warm sopje en spoel het af met schoon water. Selecteer gewoon de instelling en het gewicht om het ontdooien te starten. Opendedeur. Plaatshetbevrorengerechtinhetmiddenvanhetdraaiplateau. Sluit de deur. Druk op de toets voor automatisch ontdooien. 04 GEbRUIk vAN DE OvEN 2. Selecteer het type gerecht dat u wilt bereiden door aan de multifunctieschakelaar te draaien. (1-5) Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor een beschrijving van de verschillende voorgeprogrammeerde instellingen. Als u de portiegrootte wilt wijzigen, drukt u op de selectietoets en selecteert u het gewenste vermogen door aan de multifunctieschakelaar te draaien. · Deovenlaathalverwegehet ontdooiproces een geluidssignaal horen om u eraan te herinneren het voedsel om te keren. Nadat u het gerecht hebt omgekeerd, drukt u nogmaals op de startknop belangrijk: · Gebruikalleenmagnetronbestendigeschalen. · Ukuntookgerechtenhandmatigontdooien. Hiervoorselecteertude magnetronfunctie met een vermogen van 180 W. Raadpleeg het gedeelte "Gerechten ontdooien" op pagina 48 tot 49 voor meer informatie. Gids voor de automatische ontdooiprogramma's In de volgende tabel vindt u 5 programma's voor automatisch ontdooien, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen. Verwijder alle verpakkingsmateriaal voor u met het ontdooien begint. gebruik van de oven _33 Leg bevroren vlees, gevogelte, vis en groente op een platte glazen schaal of een ceramisch bord op het draaiplateau. [. . . ] Hiermee wordt aangegeven dat alle functies zijn vergrendeld. De oven ontgrendelen 1. Houd de toets Warm houden en de toets Geheugen gelijktijdig ingedrukt gedurende 3 seconden. 2. Hiermee wordt aangegeven dat alle functies zijn ontgrendeld. gebruik van de oven _57 DE OvEN vOORvERWARMEN Bij gebruik van de heteluchtfunctie is het aan te bevelen dat u de oven voorverwarmt voor u het gerecht in de oven zet. Nadat de oven de gevraagde temperatuur heeft bereikt, wordt deze ongeveer 10 minuten vastgehouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG CP1395-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG CP1395-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag