Gebruiksaanwijzing SAMSUNG RZ80FHSW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RZ80FHSW. Wij hopen dat dit SAMSUNG RZ80FHSW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RZ80FHSW te teleladen.


SAMSUNG RZ80FHSW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3654 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG RZ80FHSW (3749 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG RZ80FHSW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vriezer gebruiksaanwijzing Dutch wat een mogelijkheden Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Samsung-product. Voor aanvullende service kunt u uw product registreren op de website: www. samsung. com/register Vrijstaand Toestel kenmerken van uw nieuwe vriezer BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN UW NIEUWE VRIEZER Uw Samsung vriezer heeft diverse innovatieve opslag- en energiebesparende eigenschappen. · Afzonderlijk of samen, zoals u dat wenst U kunt de vriezer afzonderlijk gebruiken of hem combineren met de Samsung Twin koelkast, zoals de side-by-side koelkast. · Power Freeze U kunt het invriesproces versnellen met de Power Freeze-functie. Het is de snelste manier om ijs, voedingsmiddelen of dranken die snel moeten worden gekoeld, in te vriezen. · Ecofunctie De Ecofunctie, die het temperatuurbereik regelt, helpt u het energieverbruik en uw elektriciteitsrekening laag te houden. · Deuralarm Een handige zoemer wijst u erop dat de deur op een kier staat. CE-kennisgeving Dit product voldoet aan de Low Voltage Directive (2006/95/EC), de Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) en de Eco-Design Directive (2009/125/EC) geïmplementeerd door voorschrift (EC) No 643/2009 van de Europese Unie. Noteer het model- en serienummer, want dit kunt u in de toekomst nog nodig hebben. U vindt het model- en serienummer op de linkerwand van de vriezer. Model Seria 2_ kenmerken veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE · Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. [. . . ] Let erop dat uw vloer bestand is tegen een volgeladen vriezer. VOORZORG 10_ installatie DE VRIEZERDEUR OMKEREN WAARSCHUWING Alvorens u de vriezerdeur omkeert, moet u de stekker van de vriezer uit het stopcontact trekken. Als deze handeling wordt verricht door de afdeling `After sales', valt ze niet onder de garantie. 01 INSTALLATIE Benodigd gereedschap (Niet bijgeleverd) Phillips Platte schroevendraaier schroevendraaier (+) (-) 10mm Inbussleutel voor bouten) 8mm Inbussleutel (voor bouten) Moersleutel Inbussleutel (Voor de (voor onderste scharnierschacht) scharnieras) 1. Verwijder de plastic kap en koppel de draad los die ermee verbonden is. Nadat u de plastic kap hebt verwijderd, controleert u de delen voor het omkeren van de deur. VOORZORG Pas op dat u de elektrische draden niet beschadigt bij het verwijderen van de plastic kap. 3. Koppel de draden los en verwijder vervolgens de 3 bouten. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat de stekker van uw vriezer uit het stopcontact is voordat u de elektrische draden aanraakt. installatie _11 uw vriezer installeren DE VRIEZERDEUR OMKEREN 4. Haal de deur van het onderscharnier door ze voorzichtig recht op te tillen. VOORZORG De deur van het vriesdeel is zwaar; pas op dat u zich niet verwondt als u de deur van de koelkast verwijdert. 5. Schroef de 3 bouten van het scharnier los en de 3 bouten onderaan rechts van de voorplint waar het verwijderde scharnier is bevestigd. 10mm 10mm 7. Verwijder de scharnieras met de inbussleutel en zet de scharnieras en het metalen stuk aan de andere kant. Bevestig het scharnier onderaan rechts van de vriezer, waar in stap 6 bouten zijn verwijderd. U hebt ze misschien nog nodig in de toekomst. 01 INSTALLATIE 10mm 10mm 9. Scharnierstootbord Scharnierstootbord 10. Verwijder de beschermkap van de draad boven aan de vriezerdeur om de draden te verplaatsen. 11. Verwijder het scharnier van de vriezerdeur. Neem de linkerscharnierkap weg en haal de draden uit de scharnierkap. Scharnierkap Bumper Pas op dat u de stroomdraden niet beschadigt als u de kap van het scharnier verwijdert. VOORZORG installatie _13 uw vriezer installeren DE VRIEZERDEUR OMKEREN 12. Verwijder de scharnieras met de inbussleutel, draai het scharnier om en maak de scharnieras weer vast. 13. Bevestig het scharnier weer op de vriezerdeur door stap 11 in omgekeerde volgorde uit te voeren 11. Let erop dat u de rechter scharnierkap gebruikt die u onder de verwijderde plastic afschermkap uit stap 2 kunt vinden. Nadat u het scharnier, de draden en de scharnierkap hebt verzameld, schakelt u de kant van links naar rechts. Bumper 14. Nadat u het scharnier hebt omgeschakeld, sluit u het met de draadbedekking boven op de deur van het vriesvak. 15. Neem de hendelkap af en verwijder de schroeven, maak de kappen en de hendel van rechts naar links van de deur los. (Let erop dat u de rechterkant met losse kappen bedekt. ) Of de hendels een kap hebben hangt af van de modellen. 14_ installatie 16. Bevestig de voorplint en plaats de vriezerdeur voorzichtig weer op haar plaats. 01 INSTALLATIE Scharnierkap 17. Draai de 3 bouten weer vast en koppel de draden weer aan. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat de stekker van uw vriezer uit het stopcontact is voordat u de elektrische draden aanraakt. 18. Verbind de draad met de plastic afdekkap en plaats de kap terug op haar oorspronkelijke plaats. 19. Draai de 2 schroeven weer vast op hun plaats. VOORZORG · Nadat u de deur hebt omgezet moet u erop letten dat de rubberen deurafsluiting goed is geregeld. · Als het product lawaai maakt nadat u de deur hebt omgezet, moet u een beetje olie gebruiken op de deurafsluiting. installatie _15 uw vriezer installeren DE VRIEZER WATERPAS ZETTEN Als het apparaat vooraan ietwat hoger staat dan achteraan, kan de deur gemakkelijker worden gesloten en geopend. Draai de verstelpoten met de wijzers van de klok mee om het apparaat hoger te plaatsen en tegen de wijzers van de klok in om het te laten zakken. Geval 1) Het apparaat helt over naar links. · Draai de linkerverstelpoot in de richting van de pijl tot het apparaat waterpas staat. Geval 2) Het apparaat helt over naar rechts. · Draai de rechterverstelpoot in de richting van de pijl tot het apparaat waterpas staat. 16_ installatie DE VRIEZER INSTALLEREN Nu uw nieuwe vriezer is geïnstalleerd en op zijn plaats is gezet, bent u klaar om het apparaat in te richten en te genieten van alle mogelijkheden en functies. Zodra u de volgende stappen hebt uitgevoerd, moet uw vriezer in principe klaar zijn voor gebruik. Is dit niet het geval, controleer dan eerst de netvoeding en de elektriciteitsbron of raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen" aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw Samsung Electronics servicecenter. 1. [. . . ] · Staat het apparaat in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen?· Controleer of het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond staat. Dit komt door het samentrekken of uitzetten van de verschillende onderdelen. · In de voorste hoeken van het apparaat bevinden zich hittebestendige buizen om condensvorming te vermijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG RZ80FHSW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG RZ80FHSW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag