Gebruiksaanwijzing SAMSUNG CM1519

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CM1519. Wij hopen dat dit SAMSUNG CM1519 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CM1519 te teleladen.


SAMSUNG CM1519 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8981 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG CM1519

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Berühren Sie nicht die Heizelemente oder die Innenwände des Garraums, ehe sich der Ofen nicht abgekühlt hat. Die Nennausgangsleistung gemäß IEC ist eine international genormte Angabe und alle Hersteller von Mikrowellenherden verwenden nun die gleichen Methode zum Messen der Ausgangsleistung. Wenn die Zubereitungshinweise auf einer Lebensmittelpackung auf der Nennausgangsleistung gemäß IEC basieren, stellen Sie die Zubereitungszeiten entsprechend der IEC-Leistung Ihres Herdes ein. Zum Beispiel: Wenn die Zubereitungshinweise für eine Herdleistung von 650 W festgelegt wurden, müssen Sie die Zubereitungszeiten beim MW87L (mit 850 W) verkürzen. [. . . ] De magnetronoven wordt om redenen van veiligheid automatisch een half uur uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen altijd een glas water in de oven te laten staan om microgolven te absorberen als de over per ongeluk wordt ingeschakeld. Plaats de oven met zo veel vrije ruimte als in deze handleiding wordt vermeld. ) Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van de oven. (Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met een apart inzamelingssysteem) Deze markering op het product, de accessoires of de bijgeleverde documenten geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het gewone huisvuil. Voorkom mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid als gevolg van een onbeheerste afvalstroom door deze producten te scheiden van andere typen afval en ze op een verantwoordelijke wijze in te zamelen voor duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar deze producten voor een milieuvriendelijke recycling kunnen worden ingeleverd. Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen. De IEC-waarde van het uitgangsvermogen is een gestandaardiseerde waarde, dus alle magnetronfabrikanten gebruiken nu dezelfde methode van het meten van het uitgangsvermogen. Als de voedselverpakking kookinstructies heeft gebaseerd op IEC-vermogenswaarden, kunt u de kooktijden afstellen op het IEC-vermogen van uw oven. U kunt een of meerdere keren op de toets +20sec drukken om de bereidingstijd telkens met 20 seconden te verlengen. De maximale toegestane tijd voor het geselecteerde vermogensniveau kan echter niet worden overschreden. Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, geeft de oven een geluidssignaal weer en worden alle indicatoren vijf seconden weergegeven in het displayvenster. Zodra de ingestelde tijd is verstreken en u de ovendeur opent, gaat de ovenlamp automatisch branden. Wanneer u de deur tijdens de bereiding opent, wordt de oven uitgeschakeld en wordt automatisch de ovenlamp ingeschakeld. Als u de deur langer dan 1 minuut open laat staan, wordt er om de minuut een geluidssignaal weergegeven. De maximale tijd volgens ieder kookvermogensniveau is terug te vinden in "Vermogensniveaus en bereidingstijden" op pagina 7. De NummER-toetsen werken niet wanneer u een kooktijd indrukt die boven de maximumwaarde ligt. U kunt geen kooktijd instellen die langer is dan de maximum toegestane tijd voor het gekozen programma. Het is aan te raden op ANNuLEREN te drukken en een nieuw vermogensniveau en kooktijd in te voeren. De oven begint automatisch met verwarmen overeenkomstig de voorgeprogrammeerde kooktijd en het vermogensniveau. [. . . ] Er kunnen problemen ontstaan als er zich stof in het luchtfilter ophoopt. Voordat u de oven weer gaat gebruiken moet u het luchtfilter terugplaatsen. Als u de reinigingstijd van de luchtfilter wilt wijzigen, raadpleegt u "Programmeren tijd voor reinigen van de luchtilter" op pagina 15. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens de installatie te beginnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG CM1519

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG CM1519 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag