Gebruiksaanwijzing SAMSUNG CH@T 357 S3570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CH@T 357 S3570. Wij hopen dat dit SAMSUNG CH@T 357 S3570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CH@T 357 S3570 te teleladen.


SAMSUNG CH@T 357 S3570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1903 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG CH@T 357 S3570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-S3570 Veiligheidsvoorschriften Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2, 0 W/kg. U kunt de specifieke maximale SAR-waarden vinden in het gedeelte Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u zorgen voor een afstand van 1, 5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen. Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen. Gebruiksaanwijzing Mobiele telefoon www. sar-tick. com • Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. [. . . ] • Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek. Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen. • Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon. Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk: In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. • Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens. • Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of verdacht gebruik. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen. • In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen. • Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code. Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat het hoogst toegestane energieniveau gebruikt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRPrichtlijnen voor dit apparaatmodel zijn: Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd SAR-waarde indien gedragen op het hoofd SAR-waarde indien gedragen op het lichaam 0, 619 W/Kg / GSM900 0, 637 W/Kg / GSM900 Correcte verwijdering van dit product Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde. Het testen van de SAR-waarde terwijl het toestel wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd op het toestel met een scheidingsafstand van 1, 5 cm. [. . . ] Een SMS- of MMS-bericht bekijken 1. Selecteer in de menustand Berichten → Postvak IN. 2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht. Nepoproepen tot stand brengen U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten. De functie voor nepoproepen inschakelen Selecteer in de menustand Instell. → Oproepen → Nepoproep → Sneltoets nepoproep → Aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG CH@T 357 S3570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG CH@T 357 S3570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag