Gebruiksaanwijzing SAMSUNG CH@T 222 E2220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CH@T 222 E2220. Wij hopen dat dit SAMSUNG CH@T 222 E2220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG CH@T 222 E2220 te teleladen.


SAMSUNG CH@T 222 E2220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1908 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG CH@T 222 E2220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-E2220 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd. Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen. Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af • Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken. [. . . ] Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk: • Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon. • Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon. Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt Laat het toestel niet gebruiken door kinderen Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden. Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. • Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen. Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig. Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten • Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel. • Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten. • Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen • Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 553 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. [. . . ] U kunt ook telefoonnummers met de landcode (voorafgegaan door +) in de lijst met ontvangers opnemen. 5. Selecteer een contactpersoon. De functie Mobiel opsporen activeren Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. Mobiel opsporen inschakelen: 1. Selecteer in de menustand Instellingen → Beveiliging → Mobiel opsporen. 2. Geef het wachtwoord in en druk op <OK>. De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen. 6. Selecteer een nummer (indien nodig). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG CH@T 222 E2220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG CH@T 222 E2220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag