Gebruiksaanwijzing SAMSUNG PL150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG PL150. Wij hopen dat dit SAMSUNG PL150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG PL150 te teleladen.


SAMSUNG PL150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6683 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG PL150 (8432 ko)
   SAMSUNG PL150 QUICK GUIDE (VER.1.0) (8201 ko)
   SAMSUNG PL150 (6680 ko)
   SAMSUNG PL150 QUICK GUIDE (3915 ko)
   SAMSUNG PL150 QUICK GUIDE (3915 ko)
   SAMSUNG PL150 快速指南 (11779 ko)
   SAMSUNG PL150 QUICK START GUIDE (8201 ko)
   SAMSUNG PL150 QUICK GUIDE (VER.1.0) (8597 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG PL150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Bekende problemen Beknopt overzicht Inhoud Basisfuncties Geavanceerde functies Opnameopties Afspelen/bewerken Aanvullende informatie Index User Manual PL150/PL151 Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing: situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Voorzichtig: situaties die schade aan de camera of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Voorkom gezichtsschade bij het onderwerp Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Gebruik van de flitser dicht bij de ogen van het onderwerp kan tot tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen leiden. Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw camera veroorzaken. [. . . ] Wanneer Bewegingsopname is ingesteld, wordt de ISO-waarde ingesteld op Auto. Opnameopties 46 De scherpstelling aanpassen Hier vindt u informatie over hoe u de manier waarop de camera scherpstelt voor diverse onderwerpen kunt aanpassen. Macro gebruiken apdv Autofocus gebruiken apdv Gebruik macro om close-upfoto's te maken van onderwerpen zoals bloemen en insecten. Voor de macro-opties, zie "Autofocus gebruiken". Om scherpe foto's te maken, selecteert u de scherpsteloptie die bij de afstand tot het onderwerp past. 1 Druk in de opnamemodus op [M]. Normaal (AF) 2 Selecteer een optie. Optie Beschrijving Probeer de camera heel stil te houden, om te voorkomen dat de foto's onscherp worden. Schakel de flitser uit als de afstand tot het onderwerp minder dan 40 cm bedraagt. Normaal (AF): Scherpstellen op een onderwerp op meer dan 80 cm afstand (meer dan 1 m bij het gebruik van de zoomfunctie). Macro: Scherpstellen op een onderwerp op 5-80 cm afstand (1-1, 5 m bij het gebruik van de zoomfunctie). Auto macro: Scherpstellen op een onderwerp op meer dan 5 cm afstand (meer dan 1 m bij het gebruik van de zoomfunctie). Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen. Opnameopties 47 De scherpstelling aanpassen Meebewegende autofocus gebruiken apdNs Met Tracking AF kunt u het onderwerp volgen en automatisch scherp in beeld houden, ook wanneer u beweegt. 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [m]. scherpstellen Stel scherp op het onderwerp dat u wilt volgen en druk op [o]. Er verschijnt een scherpstelkader rond het onderwerp dat het onderwerp volgt als u de camera beweegt. Het volgen van een onderwerp kan in de volgende gevallen mislukken: - het onderwerp is te klein of verplaatst zich vaak - er is sprake van tegenlicht of u maakt foto's op een donkere plaats - kleuren of patronen van het onderwerp komen met de achtergrond overeen - de camera trilt enorm In deze gevallen ziet het scherpstelkader eruit als een kader met één witte lijn. Als de camera het onderwerp niet volgt, moet u het te volgen onderwerp opnieuw selecteren. Als de camera er niet in slaagt om scherp te stellen, wordt het scherpstelkader een kader met één rode lijn. Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, fotostijlen en intelligente filtereffecten in te stellen. Tracking AF Een wit kader betekent dat de camera het onderwerp volgt. Een groen kader wanneer u de [Ontspanknop] half indrukt, betekent dat het onderwerp scherp in beeld is. Opnameopties 48 De scherpstelling aanpassen Het scherpstelgebied aanpassen apdNs U kunt betere foto's krijgen door een scherpstelgebied te kiezen op basis van de locatie van het onderwerp in de scène. 1 2 Druk in de opnamemodus op [m]. scherpstellen een Centrum AF: Scherpstelling op het midden (geschikt voor onderwerpen in het midden van het beeld). 48) Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen. Opnameopties 49 Gezichtsdetectie gebruiken apdbs Wanneer u de gezichtsdetectiefunctie gebruikt, herkent de camera automatisch gezichten van mensen. Wanneer u op een gezicht scherpstelt, past de camera de belichting automatisch aan. Maak snel en eenvoudig foto's met Knipperen om gesloten ogen op de foto te voorkomen en Smile shot om een lachend gezicht vast te leggen. Ook kunt u Slimme gez. herkenning gebruiken om gezichten te registreren en ze bij het scherpstellen prioriteit te geven. In sommige scènes is gezichtsdetectie niet beschikbaar. Gezichtsdetectie is mogelijk in de volgende gevallen niet effectief: - het onderwerp bevindt zich te ver van de camera af (het scherpstelkader kleurt bij Smile shot en Knipperen oranje) - het is te licht of te donker - het onderwerp kijkt niet in de richting van de camera - het onderwerp draagt een zonnebril of een masker - het onderwerp heeft tegenlicht of de lichtomstandigheden zijn veranderlijk - de gezichtsuitdrukking van het onderwerp wijzigt drastisch Gezichtsherkenning is niet beschikbaar bij het gebruik van een fotostijl, een intelligent foto-effect, een beeldaanpassingsoptie of als Tracking AF wordt gebruikt. Afhankelijk van de geselecteerde gezichtsdetectie-optie is de timer niet beschikbaar of zijn sommige timeropties niet beschikbaar. Afhankelijk van de geselecteerde gezichtsdetectieoptie zijn bepaalde opties voor reeksopnamen niet beschikbaar. Als u foto's neemt van gedetecteerde gezichten, worden ze geregistreerd in de gezichtenlijst. In de weergavemodus kunt u geregistreerde gezichten op volgorde van prioriteit weergeven. 63) Ondanks dat gezichten zijn geregistreerd, worden ze mogelijk in de weergavemodus niet geclassificeerd. Het gezicht dat in de opnamemodus wordt gedetecteerd komt mogelijk niet in de gezichtenlijst of in Smart Album voor. Gezichten detecteren De camera detecteert automatisch menselijke gezichten (maximaal 10 gezichten). 1 2 Druk in de opnamemodus op [m]. [. . . ] 91) Zorg dat het onderwerp zich binnen het bereik van de flitser bevindt. 100) Controleer of de lens schoon is. De foto's worden niet op de televisie weergegeven De foto's zijn onscherp De computer herkent de camera niet Tijdens het overbrengen De bestandsoverdracht kan door statische van bestanden elektriciteit worden gestoord. de verbinding Aanvullende informatie 97 Voordat u contact opneemt met een servicecenter Situatie Mogelijke oplossing De camera kan geen video's afspelen Video's kunnen alleen met Intelli-studio worden afgespeeld. Controleer of Pc-software in het instellingen menu op Aan is ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG PL150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG PL150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag