Gebruiksaanwijzing SAMSUNG C3520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG C3520. Wij hopen dat dit SAMSUNG C3520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG C3520 te teleladen.


SAMSUNG C3520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1650 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG C3520 (1497 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG C3520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-C3520 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen. • Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten. • Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker Gebruiksaanwijzing Mobiele telefoon Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker. [. . . ] Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken. Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen. Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren • Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service. • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. • Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen. Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig. Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2, 0 W/kg. Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0, 355 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder. De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten • Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel. • Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten. • Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Indeling van de telefoon 4-richtingsnavigatietoets In de standby-stand: programmeerbare menu’s openen; in de menustand: door de menuopties scrollen De vooraf gedefinieerde menu’s kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider Beltoets Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen Toets Voicemailservice In de standby-stand: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden) Alfanumerieke toetsen Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven 1 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving. Toets voor aan/uit/ beëindigen De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand Bevestigingstoets In de standby-stand: menustand activeren; de webbrowser starten; in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen Afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan de werking van deze toets verschillen Toets Stil profiel In de standby-stand: stil profiel in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) 6 Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. 2 7 Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. • Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. 1 2 3 5 6 7 3 Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. [. . . ] U kunt de slimme startpagina aan uw voorkeuren en behoeften aanpassen. Als u het slimme startscherm gebruikt, kunt u de navigatietoets niet als sneltoets gebruiken. Tekst ingeven De tekstinvoerstand wijzigen • Houd [ ] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal. • Druk op [ ] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan. • Houd [ ] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen. 3. Druk op <Wijzigen> → Volume. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG C3520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG C3520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag