Gebruiksaanwijzing SAMSUNG C24A650X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG C24A650X. Wij hopen dat dit SAMSUNG C24A650X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG C24A650X te teleladen.


SAMSUNG C24A650X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6671 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG C24A650X (6657 ko)
   SAMSUNG C24A650X (5656 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG C24A650X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding SyncMaster C24A650X C27A650X C24A650U C27A650U De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. BN46-00083A-02 Voordat u het product in gebruik neemt Auteursrecht Wijzigingen voorbehouden. © 2011 Samsung Electronics Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics. Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan. [. . . ] Persoonlijke instellingen Beeldscherminstellingen en wijzig de 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken 53 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken De resolutie wijzigen in Windows 7 Ga naar Configuratiescherm Beeldscherm Schermresolutie en wijzig de resolutie. 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken 54 3 3. 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken Een hoofdtelefoon aansluiten Sluit een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers, aan op [ op het product. ] De hoofdtelefoon werkt correct als het product op een PC wordt aangesloten via USB, Wireless USB of HDMI. 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken 55 3 3. 4 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken Het stroomsnoer aansluiten Plaats de DC-stroomadapter in de groef, met de aansluiting aan de bovenkant. - Duw de adapter aan totdat u een 'klik' hoort. Sluit de voedingskabel aan op de DC-stroomadapter. Sluit vervolgens de DC-stroomadapter aan op het product. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. - De netadapter verwijderen Als u de netadapter wilt verwijderen, duwt u deze aan de onderzijde naar buiten, zoals in de afbeelding wordt weergegeven. Wanneer u de adapter gebruikt zonder deze aan de achterkant van de monitor te bevestigen, kan de adapteraansluiting gemakkelijk losraken of de kabel breken. Zorg dat u de adapter stevig in de groef plaatst. 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken 56 4 4. 1 Het scherm instellen Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid en kleuren. MAGIC Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in. 4. 1. 1 SAMSUNG MAGIC Bright Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt gebruikt. SAMSUNG De precieze subopties onder MAGICBright zijn afhankelijk van de instellingen bij PC/AV Mode. SETUP&RESET. ") Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Light Sensor of Eco Saving op On staat. MAGICBright SAMSUNG configureren 1 2 3 4 Druk op [ MENU ] op het product. Druk op [ Druk op [ Druk op [ ] om naar PICTURE te gaan en druk op [ ] om naar MAGIC te gaan en druk op [ SAMSUNG ] om naar MAGICBright te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt: [In de modus PC] MAGIC SAMSUNG MAGIC Bright SAMSUNG MAGIC Color Custom Standard Game Cinema Dynamic Contrast Return Adjust AUTO Enter Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan. Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van documenten of het gebruik van internet. Game: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games met veel grafische effecten en dynamische bewegingen. Cinema: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave van video en dvd's. 4 Het scherm instellen 57 4 Het scherm instellen Dynamic Contrast: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische aanpassing van het contrast. [In de modus AV] MAGIC SAMSUNG MAGIC Bright SAMSUNG MAGIC Color Dynamic Standard Movie Custom Return Adjust AUTO Enter Dynamic: deze modus is geschikt voor heldere omgevingen. Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan. 5 6 Druk op [ ] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Het scherm instellen 58 4 Het scherm instellen 4. 1. 2 SAMSUNG MAGIC Color MAGICColor SAMSUNG is een nieuwe, geheel door Samsung zelf ontwikkelde techniek om de beeldkwaliteit te verbeteren. Deze techniek zorgt voor frisse, natuurlijke kleuren zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICBright op Cinema of Dynamic Contrast staat. MAGICColor SAMSUNG configureren 1 2 3 4 Druk op [ MENU ] op het product. Druk op [ Druk op [ Druk op [ ] om naar PICTURE te gaan en druk op [ ] om naar MAGIC te gaan en druk op [ ] om naar MAGICColor te gaan en druk op [ SAMSUNG ] op het product. Het volgende scherm verschijnt: MAGIC SAMSUNG MAGIC Bright SAMSUNG Custom Off Demo Full Intelligent MAGIC Color Return Adjust AUTO Enter Off: Hiermee schakelt u MAGICColor uit. SAMSUNG Demo: Hiermee kunt u de normale stand vergelijken met MAGICColor. SAMSUNG Full : Hiermee krijgt u een levendige beeldkwaliteit voor alle gebieden, ook de huidtinten in het beeld. Intelligent: Hiermee verbetert u de kleuren voor alle gebieden, behalve de huidtinten in het beeld. 5 6 Druk op [ ] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Het scherm instellen 59 4 4. 2 Het scherm instellen Brightness Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100) Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICBright op Dynamic Contrast staat. Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Light Sensor of Eco Saving op On staat. 4. 2. 1 De optie Brightness configureren 1 2 3 Druk op [ MENU ] op het product. Druk op [ Druk op [ ] om naar PICTURE te gaan en druk op [ ] om naar Brightness te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt: PICTURE MAGIC Brightness Contrast Sharpness Coarse Fine Response Time Faster AUTO 50 75 60 2200 0 4 Pas Brightness aan met de knop [ ]. 4 Het scherm instellen 60 4 4. 3 Het scherm instellen Contrast Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100) Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICBright op Cinema of Dynamic Contrast staat. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICColor op Full of Intelligent staat. 4. 3. 1 Contrast configureren 1 2 3 Druk op [ MENU ] op het product. Druk op [ Druk op [ verschijnt: PICTURE MAGIC Brightness Contrast Sharpness Coarse Fine Response Time Return Faster Adjust AUTO ] om naar PICTURE te gaan en druk op [ ] om naar Contrast te gaan en druk op [ ] op het product. [. . . ] Een hogere frequentie wil zeggen dat meer gegevens worden verzonden, maar het signaal weerkaatst gemakkelijker. Bij een lagere frequentie gaat het signaal gemakkelijker door obstakels heen en kan het een grotere afstand afleggen, maar de hoeveelheid verzonden gegevens is kleiner. Met het menu Coarse kunt u de frequentie zelf bijregelen voor een optimale beeldkwaliteit. Regel Coarse bij aan de hand van de tabel met standaardsignaalmodi (pagina 108), afhankelijk van de prestaties van uw product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG C24A650X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG C24A650X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag