Gebruiksaanwijzing SAMSUNG BLUE EARTH S7550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BLUE EARTH S7550. Wij hopen dat dit SAMSUNG BLUE EARTH S7550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BLUE EARTH S7550 te teleladen.


SAMSUNG BLUE EARTH S7550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (697 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG BLUE EARTH S7550 (2469 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG BLUE EARTH S7550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-S7550 Informatie over veiligheid en gebruik Veiligheidswaarschuwingen Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren. Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon. Gebruiksaanwijzing Mobiele telefoon Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. [. . . ] Plaats de batterij en plaats de klep van het batterijcompartiment weer terug. Waarschuwingen bij opladen met zonne-energie · Sluit de telefoon tijdens het opladen met zonne-energie niet op een reisadapter of USB-kabel aan. · Laat de telefoon niet voor langere tijd in een afgesloten auto liggen, aangezien de telefoon oververhit kan raken. Opladen van de batterij wanneer deze oververhit is, kan leiden tot brand, vervorming, schade of storing van de telefoon. · Stel het zonnepaneel niet gedurende lange tijd aan zonlicht bloot, om het ontstaan van zeer hoge temperaturen te voorkomen. Laat de telefoon met name niet gedurende lange tijd in een warm voertuig liggen. · Richt geen zonlicht met een spiegel, lens of bril op het zonnepaneel. Hierdoor kan de telefoon oververhit raken en er brand, vervorming, schade of storing van de telefoon ontstaan. · Gebruik de telefoon niet als het zonnepaneel gebarsten of gebroken is. Laat het zonnepaneel vervangen bij een Samsung Service Center. Opmerkingen bij opladen met zonne-energie · Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, is 1 uur zonlicht bij circa 80. 000 lux (ongeveer de hoeveelheid zonlicht rond 12 uur op een zonnige dag) voldoende voor circa 5-10 minuten gesprekstijd. Dit is afhankelijk van omstandigheden zoals het weer, de regio, de hoogte van de zon en de sterkte van het signaal. Als u van een volledig opgeladen batterij verzekerd wilt zijn, gebruikt u de reisadapter. · Opladen met zonne-energie is in de volgende situaties niet mogelijk: - Bij een venster dat geen direct zonlicht doorlaat - Bij zeer hoge of lage temperaturen - Als een deel van het zonnepaneel bedekt is - Als u een beschermend folie of ornamenten aan het zonnepaneel bevestigt, of erop tekent of schrijft · Wanneer u de telefoon om uw nek draagt, wordt de batterij vanwege indirect zonlicht mogelijk niet efficiënt opgeladen. · Zorg dat het zonneoplaadpunt en het zonnepaneel altijd schoon zijn. Batterij Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) U kunt microSDTM- of microSDHCTM-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant). Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen in de telefoon. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Menu's openen De menu's van de telefoon openen: 1. Druk op de terugtoets om een niveau omhoog te gaan; druk op de toets voor aan/uit of menu sluiten om naar de standby-stand terug te gaan. · Wanneer u een menu wilt openen waarvoor een PIN2-code is vereist, dient u de PIN2-code in te voeren die met de SIM-kaart is meegeleverd. · Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt. De widgets wijzigen 1. Selecteer in de menustand Instellingen Display en verlichting Widget. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt opnemen en selecteer Opslaan. 1. Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart. Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten Bericht maken (betekent Berichten, gevolgd door Bericht maken) Bellen 1. Om de oproep te beëindigen, drukt u op de toets voor aan/uit of menu sluiten. De telefoon in- of uitschakelen Klepje van de geheugenkaart 3. Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een geheugenkaart met het etiket naar beneden. De telefoon inschakelen: 1. [. . . ] Selecteer in de menustand Instellingen Slim ontgrendelen Eco ontgrendelen Opslaan. Wanneer de telefoon is vergrendeld, drukt u op de vergrendeltoets en sleept u het blikje naar de vuilnisbak om de telefoon te ontgrendelen. 5. Selecteer een SMS- of MMS-bericht. Het SOS-bericht activeren Selecteer in de menustand Berichten SOS-berichten Verzendopties. Selecteer het vervolgkeuzemenu Herhalen en stel in hoe vaak het SOSbericht moet worden verzonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG BLUE EARTH S7550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG BLUE EARTH S7550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag