Gebruiksaanwijzing SAMSUNG BHM3100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BHM3100. Wij hopen dat dit SAMSUNG BHM3100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BHM3100 te teleladen.


SAMSUNG BHM3100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1908 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG BHM3100 (1357 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG BHM3100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zet het volume altijd uit voordat u de oortelefoons aansluit op een geluidsbron, en gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de Bluetooth-headset op de juiste manier gebruikt. Controleer of de volgende onderdelen bij uw headset zijn geleverd: reisadapter, oplaadframe, rubberen oorpluggen, oorhaak, gebruiksaanwijzing. De meegeleverde onderdelen bij de headset kunnen per land verschillen. [. . . ] Activeer de Bluetooth-functie op de tweede Bluetooth-telefoon en zoek de headset (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon). Selecteer de headset (HM3100) in de lijst met apparaten die door de tweede Bluetooth-telefoon zijn gevonden. Geef de Bluetooth-PIN-code (0000, vier nullen) in om de headset met de telefoon te verbinden. Maak opnieuw verbinding met de headset vanaf de eerste Bluetooth-telefoon. U kunt de headset zo instellen dat deze automatisch opnieuw verbinding zoekt met de meest recent verbonden telefoons als u de headset inschakelt. - Activeer de functie Multi-point om opnieuw verbinding te maken met de twee meest recent verbonden telefoons. Houd in de koppelmodus de knop Volume omhoog ingedrukt totdat het blauwe lampje tweemaal knippert. - Als u alleen verbinding wilt maken met de meest recent verbonden telefoon, schakelt u de functie Multi-point uit. Houd in de koppelmodus de knop Volume omlaag ingedrukt totdat het rode lampje tweemaal knippert. Wanneer de headset wordt verbonden met twee Bluetooth-telefoons, worden sommige telefoons mogelijk niet als tweede Bluetooth-telefoon verbonden met de headset. Ga als volgt te werk om de verbinding van de headset met de telefoon te verbreken: · Wanneer de headset aan een telefoon is gekoppeld, zal deze automatisch de verbinding proberen te herstellen telkens wanneer u de headset inschakelt. Als de headset niet automatisch probeert de verbinding te herstellen: · Met de functie Actieve koppeling kan uw headset automatisch een Bluetooth-telefoon zoeken en proberen hiermee verbinding te maken. Houd de multifunctionele knop 8 seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan. Houd de multifunctionele knop ingedrukt totdat het paarse lampje gaat branden. De headset schakelt naar de modus Actieve koppeling, zoekt een Bluetoothtelefoon binnen het bereik en probeert hiermee een koppeling te maken. Zorg dat de telefoon waarmee u verbinding wilt maken, zich binnen bereik van de headset bevindt. Plaats de headset en de telefoon vlakbij elkaar om te voorkomen dat de verkeerde apparaten worden gekoppeld. De Bluetooth-telefoon waarmee u verbinding wilt maken, mag niet aan andere apparaten zijn gekoppeld. Als de telefoon aan een ander apparaat is gekoppeld, verbreekt u de verbinding en herstart u de functie Actieve koppeling. Deze functie is beschikbaar voor mobiele telefoons, maar de optie voor Bluetoothzichtbaarheid van de telefoon moet zijn ingeschakeld. Kiezen Druk op de multifunctionele knop om het laatst gekozen nummer van de meest recent verbonden telefoon opnieuw te kiezen. Druk twee keer op de multifunctionele toets om het laatste nummer van de andere telefoon opnieuw te kiezen, zie pagina 116. [. . . ] De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving. De oplaadbare accu in dit product kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG BHM3100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG BHM3100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag