Gebruiksaanwijzing SAMSUNG BHM1500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BHM1500. Wij hopen dat dit SAMSUNG BHM1500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BHM1500 te teleladen.


SAMSUNG BHM1500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1304 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG BHM1500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 129 Bijlage 106 Veiligheidsinformatie Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. €• Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig. €• Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren. door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. [. . . ] U kunt de headset ook koppelen via de actieve koppelfunctie, zie pagina 118. Verbinden met twee Bluetooth-telefoons Als de functie Multi-point is geactiveerd, kunt u de headset met twee Bluetoothtelefoons tegelijk verbinden. 1 Maak verbinding met de eerste Bluetooth-telefoon en houd daarna de oproepknop ingedrukt totdat het blauwe lampje constant blijft branden. 2 Houd de knop Volume omhoog ingedrukt om de functie Multi-point te activeren. 3 Activeer de Bluetooth-functie op de tweede Bluetooth-telefoon en zoek de headset (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon). 116 4 Selecteer de headset (HM1500) in de lijst van apparaten die door de tweede Bluetooth-telefoon zijn gevonden. 5 Geef de Bluetooth-PIN-code (0000 , vier nullen) in om de headset met uw telefoon te verbinden. 6 Maak opnieuw verbinding met de headset vanaf de eerste Bluetooth-telefoon. U kunt de headset zo instellen dat deze automatisch opnieuw verbinding zoekt met de meest recent verbonden telefoons als u de headset inschakelt. €• Activeer de functie Multi-point om opnieuw verbinding te maken met de twee meest recent verbonden telefoons. Houd in de koppelmodus de knop Volume omhoog ingedrukt totdat het blauwe lampje tweemaal knippert. €• Als u alleen verbinding wilt maken met de meest recent verbonden telefoon, schakelt u de functie Multi-point uit. Houd in de koppelmodus de knop Volume omlaag ingedrukt totdat het rode lampje tweemaal knippert. De verbinding van de headset met de telefoon verbreken Ga als volgt te werk om de verbinding van de headset met de telefoon te verbreken: •• Schakel de headset uit. Nederlands 117 De verbinding van de headset met de telefoon herstellen Wanneer de headset aan een telefoon is gekoppeld, wordt automatisch geprobeerd om de verbinding te herstellen telkens wanneer u de headset inschakelt. Als de headset niet automatisch probeert om de verbinding te herstellen: •• Druk op de oproepknop. Koppelen via de functie Actieve koppeling Met de actieve koppelfunctie kan uw headset automatisch een Bluetooth-telefoon zoeken en proberen hiermee verbinding te maken. 118 3 Houd de oproepknop ingedrukt totdat het paarse lampje gaat branden. De headset schakelt naar de actieve koppelmodus, zoekt een Bluetoothtelefoon binnen het bereik en probeert hiermee een koppeling te maken. €• Zorg dat de telefoon waarmee u verbinding wilt maken, zich binnen bereik van de headset bevindt. Plaats de headset en de telefoon vlakbij elkaar om te voorkomen dat de verkeerde apparaten worden gekoppeld. €• De Bluetooth-telefoon waarmee u verbinding wilt maken, mag niet aan andere apparaten zijn gekoppeld. [. . . ] €• Houd de oproepknop ingedrukt om te wisselen tussen de huidige oproep en de oproep die in de wacht is gezet. nederlands 123 Bijlage Veelgestelde vragen Is de headset geschikt voor laptops , pc’s en PDA’s?De headset is geschikt voor apparaten die de Bluetooth-versie en -profielen van de headset ondersteunen. Waarom hoor ik tijdens Apparaten zoals draadloze telefoons en draadloze een gesprek ruis of netwerkapparatuur kunnen interferentie veroorzaken, interferentie? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG BHM1500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG BHM1500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag