Gebruiksaanwijzing SAMSUNG BD-H8500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BD-H8500. Wij hopen dat dit SAMSUNG BD-H8500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BD-H8500 te teleladen.


SAMSUNG BD-H8500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15513 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG BD-H8500 (4339 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG BD-H8500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Press and hold the TV POWER button, and then enter the two-figure code in the table to the right that corresponds to the brand of your television by pressing the appropriate number buttons. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Drücken, um die Wiedergabe oder die Timeshift Funktion zu unterbrechen. [. . . ] Niets van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co. Dit symbool geeft aan dat belangrijke informatie betreffende de bediening en het onderhoud wordt geleverd bij het product. € De sleuven en openingen in de kast en aan de achterkant of onderkant zijn bedoeld om de benodigde ventilatie te bieden. Deze sleuven en opening mogen nooit geblokkeerd of afgedekt worden, om een betrouwbare werking van het apparaat te waarborgen en het apparaat te beschermen tegen oververhitting. -- Plaats het apparaat niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast, tenzij voor toereikende ventilatie wordt gezorgd. -- Plaats het apparaat niet bij of boven een radiator of verwarmingsrooster, of op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht. € Stel het apparaat niet bloot aan regen en plaats het niet in de buurt van water (een badkuip, wasfontein, gootsteen, zwembad, etc. Als het apparaat onverhoopt nat wordt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een geautoriseerde dealer. In Mogelijk gelden in uw gemeenschap milieuvoorschriften die vereisen dat u zich op passende wijze van deze batterijen ontdoet. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor informatie over het weggooien en recyclen van batterijen. € Stopcontacten, verlengkabels of adapters niet overbelasten, aangezien dit kan resulteren in brand of elektrische schokken. € Voedingskabels zodanig aanleggen dat de kans klein is dat iemand erop stapt of dat ze worden afgeklemd door voorwerpen die erop of ertegenaan worden geplaatst. Let vooral op het uiteinde van de kabel aan het uiteinde bij de stekker, bij het stopcontact, en op het punt waar deze uit het apparaat komt. 15 Nederlands • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en haal de antenne- of kabelaansluiting los om het apparaat te beschermen tijdens een onweersbui of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt en onbeheerd wordt achtergelaten. tHiermee voorkomt u beschadiging van de set door blikseminslag en stroompieken. € Controleer voordat u het netsnoer aansluit op de gelijkstroomadapter of de spanningsaanduiding op de gelijkstroomadapter overeenkomt met de plaatselijke stroomvoorziening. Het apparaat mag alleen worden opengemaakt door een gekwalificeerde monteur. • Zorg ervoor dat u de stekker stevig in het stopcontact steekt. Trek wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt halen altijd aan de stekker. Probeer nooit de stekker uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. € Als het apparaat niet normaal functioneert, met name wanneer het apparaat ongewone geluiden of een ongewone geur verspreidt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een geautoriseerde dealer of een geautoriseerd servicecenter. -- Schakel andere installatiecomponenten eerst uit voordat u deze op het product aansluit. [. . . ]  e garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en samen met de originele D aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.  amsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het S vervangen van het product of het defecte onderdeel.  eparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG BD-H8500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG BD-H8500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag