Gebruiksaanwijzing SAMSUNG BD-H5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BD-H5500. Wij hopen dat dit SAMSUNG BD-H5500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG BD-H5500 te teleladen.


SAMSUNG BD-H5500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12711 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG BD-H5500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wählen Sie die Altersbeschränkung, die Sie einstellen möchten. BONUS VIEW REPEAT A-B REPEAT Tasten für die Wiedergabe DISC MENU Taste TITLE MENU Taste 1 2 3 6 Taste 5 Taste 7 Taste Beschleunigte Wiedergabe SCREEN FULL Startet die Wiedergabe. BD-LIVE LÖSUNG • Prüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung die Netzwerkstatus Funktion erfolgreich verwendet. Deze spanning brengthet risico van elektrische schokken of persoonlijke verwonding met zich mee. [. . . ] Het geheugenapparaat moet ten minste 1 GB vrije ruimte bieden om de BD-LIVE-services te kunnen ondersteunen. Selecteer een item in de inhoud van de BDLIVE-service die door de fabrikant van de disc wordt geleverd. `` Het gebruik en de geleverde inhoud van BDLIVE kunnen verschillen, afhankelijk van de fabrikant van de schijf. Anynet+ is een handige functie waarmee u dit apparaat kunt koppelen aan andere Samsungspelers die functie Anynet+ ondersteunen. Als u deze functie wilt gebruiken, sluit u deze speler middels een HDMI-kabel aan op een Samsung-tv met Anynet+. Als Anynet+ is ingeschakeld, kunt u deze speler bedienen met een afstandsbediening van een Samsungtv. Daarnaast kunt u het afspelen van schijven starten door eenvoudig op de toets AFSPELEN ( ) op de afstandsbediening van de tv te drukken. Systeem ✎✎ OPMERKINGEN Begininstelling BD-Live internet verbinding ✎✎ OPMERKINGEN Met deze instelling kunt u toestaan of verbieden dat een internetverbinding wordt gemaakt tijdens het gebruik van de service BD-LIVE. € Toestaan (iedereen): de internetverbinding wordt toegestaan voor alle BD-LIVE-inhoud. € Toestaan (alleen geldig ID): de internetverbinding wordt alleen toegestaan voor BD-LIVE-inhoud met een geldig certificaat. € Niet toestaan: er wordt geen internetverbinding toegestaan voor BD-LIVE-inhoud. pIN wijzigen Wijzig de 4-cijferige toegangscode voor toegang tot de beveiligingsfuncties. Ondersteuning Voer de volgende stappen uit om de pincode te wijzigen: 1. Software-upgrade ✎✎ OPMERKINGEN In het menu Software-upgrade kunt u een upgrade van software van de speler uitvoeren om de prestaties te verbeteren of het dienstenaanbod uit te breiden. `` In de externe geheugenmodus wordt het afspelen van de disc mogelijk gestopt wanneer u de verbinding met het USB-apparaat tijdens het afspelen verbreekt. `` Uw speler ondersteunt de bestandsindelingen FAT16 , FAT32 en NTFS. 0-protocol ondersteund , met een lees-/ schrijfsnelheid van 4 MB/sec of hoger. `` De functie Afspelen hervatten werkt wellicht niet nadat u het opslagapparaat hebt geformatteerd. Als u de pincode nog nooit hebt gewijzigd, voert u de standaard pincode in: 0000. Geef in de velden Nieuwe PIN bevestigen de nieuwe pincode nogmaals op. Online Voer de volgende stappen uit om de upgrade online uit te voeren: Het afspelen van Blu-ray-discs met een bepaalde leeftijdsclassificatie wordt geblokkeerd, tenzij de 4-cijferige pincode wordt ingevoerd. Taalkeuze Hier kunt de gewenste taal voor het Schermenu, Schijf menu, geluid, de ondertiteling enzovoort selecteren. [. . . ] Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese Ianden zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land. Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de Samsung service- en informatielijn: Samsung Electronics Benelux B.  anpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheids- voorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken: a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van  onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG BD-H5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG BD-H5500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag