Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8980

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8980. Wij hopen dat dit SAMSUNG SR-8980 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8980 te teleladen.


SAMSUNG SR-8980 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (63368 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SR8980 (16316 ko)
   SAMSUNG SR-8980 (16320 ko)
   SAMSUNG SR8980 (16316 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SR-8980

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las ADVERTENCIA características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual. € Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato. € No rompa ni arroje al fuego las pilas ya que una temperatura elevada las puede hacer explotar. € Se pueden producir fugas en las celdas de las pilas en condiciones extremas de uso o de temperatura. [. . . ] - Controleer of er zich sterk reflecterende objecten in de buurt van het oplaadstation bevinden. € Wanneer de robotstofzuiger van het oplaadstation wordt gehaald, zal de batterij na verloop van tijd leeg raken. - Laad de robotstofzuiger zo mogelijk op met behulp van het oplaadstation. (Wanneer u voor langere tijd van huis bent vanwege een zakenreis, een vakantie, enzovoorts, moet u de aan-uitschakelaar op de robotstofzuiger in de uitstand zetten, de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact halen en de apparaten opbergen. ) DE BATTERIJ ■ De robotstofzuiger wordt gevoed door een milieuvriendelijke oplaadbare Lithium-ion (Li-ion) batterij en de functie ter voorkoming van overlading garandeert een langere levensduur. ■ De garantieperiode van de batterij is 6 maanden vanaf de aankoopdatum. – Als u een batterij koopt, vraag dan het klantenservicecentrum ) en om een batterij met het originele Samsung-logo ( modelnummer. Het is streng verboden om deze ook voor andere apparaten of andere doeleinden te gebruiken. Voordat u dit product wegdoet, moet u de batterijen op een milieuvriendelijke manier verwijderen. Houd u bij het verwijderen van oude batterijen aan alle lokale regelgeving.  Een langere oplaadtijd en kortere batterijduur wijst erop dat de batterij bijna op is. Neem contact op met een geautoriseerd klantenservicecentrum om uw batterij te vervangen. De oplaadbare batterij die in dit product zit mag niet door de gebruiker worden vervangen. - De waarde die u instelt gaat knipperen en de instellingen zijn voltooid. knippert De instellingen annuleren Afstandsbediening - Druk op de start/stop-knop om de instelling te annuleren en de modus Tijd Instellen te verlaten. Als er tijdens het instellen van de tijd gedurende 1 minuut geen knoppen worden ingedrukt, wordt de tijdinstelling automatisch verlaten. 19 10:36:38 AM DE VIRTUAL GUARD PLAATSEN U kunt de robotstofzuiger beperken tot een bepaald gebied door de Virtual Guard (virtuele muur) te gebruiken. DE TIJD INSTELLEN - Als u op de modus/aan-uitknop drukt, wordt Virtual Guard (virtuele muur) ➝ uitstand in deze volgorde geselecteerd.  De afstand van de virtuele muur is minimaal 2, 5 m en kan verschillen afhankelijk van de omgeving en de bewegingsstatus van de robot. Een virtuele muur vormen VIRTUAL GUARD creëert een onzichtbare barrière die de robotstofzuiger niet kan overschrijden. Plaats de VIRTUAL GUARD bij de ingang van de kamer waarvan u de toegang wilt blokkeren. - Plaats de VIRTUAL GUARD op zodanige wijze dat de sensor voor afstandsdetectie een onzichtbare barrière kan vormen die de robotstofzuiger niet kan overschrijden. [. . . ] € Als er zich vreemde deeltjes op de oplaadcontactpunten bevinden, moet u de contactpunten met een droge theedoek schoonvegen. • Is de VIRTUAL GUARD dichtbij het • Verplaats de VIRTUAL GUARD oplaadstation geplaatst?Naar een andere plek, zodat de robotstofzuiger automatisch kan opladen. € De reinigingsrichting wordt bepaald De robotstofzuiger • In de volgende gevallen kan de door de beginpositie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SR-8980

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SR-8980 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag