Gebruiksaanwijzing SAMSUNG 400BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG 400BX. Wij hopen dat dit SAMSUNG 400BX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG 400BX te teleladen.


SAMSUNG 400BX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9390 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG 400BX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding 400BX De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. Voordat u het product in gebruik neemt Auteursrecht Wijzigingen voorbehouden. © 2011 Samsung Electronics Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics. Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan. [. . . ] Als de Vertical rangschikking echter is ingesteld op 15, kunnen er maximaal 6 weergaveapparaten worden toegewezen aan deHorizontal rangschikking. Als de Horizontal rangschikking echter is ingesteld op 15, kunnen er maximaal 6 weergaveapparaten worden toegewezen aan deVertical rangschikking. 4 De rangschikking van de weergaveapparaten weergeven Geef de lay-out van de schermen (geconfigureerd met de Screen Divider) weer of wijzig indien nodig de lay-out. De wijzigingen worden alleen toegepast op weergaveapparaten die zijn ingeschakeld. De instellingen voor de Screen Divider kunnen variëren, afhankelijk van het model. Magicinfo kan alleen worden gebruikt voor producten die over de functie MagicInfo beschikken. De modus TV wordt alleen ingeschakeld voor producten die over de tv-functie beschikken. 3 MDC gebruiken 89 3 MDC gebruiken 3. 4. 3 Problemen oplossen Probleem Het scherm dat u wilt beheren, wordt niet weergegeven in het overzicht met de systeeminformatie. Oplossing Controleer de verbinding van de RS232C-kabel (controleer of de kabel goed is aangesloten op de poort Com1). Wanneer er schermen met dezelfde ID worden aangesloten, is het mogelijk dat de schermen niet worden weergegeven vanwege gegevensconflicten. Controleer of de ID van het scherm zich binnen het bereik van 0 en 99 bevindt. (Wijzig de ID via het menu Display. ) Voor een scherm dat een ID binnen het bereik van 0 tot 99 ondersteunt, moet er een ID worden opgegeven met een waarde tussen de 0 en 99. 2. 3. Het scherm dat u wilt bedienen, verschijnt niet in het Control Info Grid. Controleer of het scherm is ingeschakeld. (zie de voedingsstatus in het overzicht met systeeminformatie. ) Zorg ervoor dat u de invoerbron selecteert waarop het scherm is aangesloten. Het volgende bericht wordt herhaaldelijk weergegeven. Controleer of het scherm dat u wilt bedienen, is geselecteerd. De schermen worden op verschillende tijden in- en uitgeschakeld, ondanks dat de functie On Time of Off Time is ingesteld. De afstandsbediening werkt niet. Pas de tijd op de computer aan om de tijd tussen de aangesloten schermen te synchroniseren. De afstandsbediening werkt mogelijk niet wanneer de RS-232C-kabel wordt losgekoppeld of wanneer het programma op ongebruikelijke wijze wordt afgesloten terwijl de functie Remote Control is ingesteld op Disable. Om dit probleem op te lossen, voert u het programma nogmaals uit en stelt u Remote Control in op Enable. 3 MDC gebruiken 90 3 MDC gebruiken Dit programma functioneert soms niet goed vanwege een communicatieprobleem tussen de computer en het scherm of vanwege de elektromagnetische golven die worden verzonden de elektronische apparaten in de buurt. 3. 4. 4 Hoe de weergave-eigenschappen worden weergegeven wanneer er meerdere schermen worden gebruikt 1 2 3 4 Wanneer er geen scherm is geselecteerd: de standaardwaarde wordt weergegeven. Wanneer er één scherm is geselecteerd: de instellingen voor het geselecteerde scherm worden weergegeven. Wanneer er twee schermen zijn geselecteerd (bijvoorbeeld in de volgorde ID 1 en 3): de instellingen voor ID 1 woorden weergegeven voor de instellingen voor ID 3. Wanneer het selectievakje All+Select is ingeschakeld en alle schermen zijn geselecteerd: de standaardnetwerkinstellingen worden weergegeven. 3 MDC gebruiken 91 4 Schermaanpassing De instellingen voor Picture configureren (Brightness, Color Tone, enz. ). De lay-out van de opties in het menu Picture kunnen variëren, afhankelijk van het product. Welke instellingen er beschikbaar zijn in het menu Picture, is afhankelijk van de geselecteerd invoerbron en de instellingen in Edit Name. (Zie pagina 59 voor meer informatie over het menu Edit Name. ) 4. 1 Mode Selecteer een beeldmodus (Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt. Deze optie is beschikbaar als Dynamic Contrast is ingesteld op Off. (Zie pagina 110 voor meer informatie over Dynamic Contrast) 4. 1. 1 De Picture Mode wijzigen Dit product kan worden bediend via de afstandsbediening. 1 2 3 Druk op MENU op de afstandsbediening. Druk op Druk op / / om naar Picture te gaan en druk op [ om naar Mode te gaan en druk op [ ]. ]. Welke opties er voor Mode worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron: Wanneer de invoerbron PC of DVI is: Mode Information Advertisement Custom Move Enter Return Information: deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen en is geschikt voor het weergeven van informatie aan het publiek. Advertisement: deze modus is geschikt voor het weergeven van video-inhoud en binnen-/ buitenreclame. [. . . ] Dot pitch verwijst naar de kleinste afstand tussen twee punten met dezelfde kleur. Dot pitch wordt gemeten in millimeters. Verticale frequentie De monitor geeft een afbeelding meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het feit dat één beeld 60 keer per seconde wordt weergegeven. Horizontale frequentie De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG 400BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG 400BX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag