Gebruiksaanwijzing SAMSUNG 320BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG 320BX. Wij hopen dat dit SAMSUNG 320BX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG 320BX te teleladen.


SAMSUNG 320BX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12757 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG 320BX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding 320BX 400BX 460BX De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. BN46-00029B-01 Voordat u het product in gebruik neemt Auteursrecht Wijzigingen voorbehouden. © 2011 Samsung Electronics Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics. Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan. [. . . ] Wanneer er twee schermen zijn geselecteerd (bijvoorbeeld in de volgorde ID 1 en ID 3): de instellingen voor ID 1 worden weergegeven voor de instellingen voor ID 3. Wanneer het selectievakje All+Select is ingeschakeld en alle schermen zijn geselecteerd: de standaardinstellingen worden weergegeven. 3 MDC gebruiken 95 4 Schermaanpassing De instellingen voor Picture configureren (Brightness, Color Tone, enz. ). De lay-out van de opties in het menu Picture kunnen variëren, afhankelijk van het product. Welke instellingen er beschikbaar zijn in het menu Picture, is afhankelijk van de geselecteerd invoerbron en de instellingen in Edit Name. (Zie pagina 57 voor meer informatie over het menu Edit Name. ) 4. 1 Mode Selecteer een beeldmodus (Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt. Deze optie is beschikbaar als Dynamic Contrast is ingesteld op Off. (Zie pagina 113 voor meer informatie over Dynamic Contrast) 4. 1. 1 De Picture Mode wijzigen Dit product kan worden bediend via de afstandsbediening. 1 2 3 Druk op MENU op de afstandsbediening. Druk op Druk op / / om naar Picture te gaan en druk op [ om naar Mode te gaan en druk op [ ]. ]. Welke opties er voor Mode worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron: Wanneer de invoerbron PC of DVI is: Mode Information Advertisement Custom Move Enter Return Information: deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen en is geschikt voor het weergeven van informatie aan het publiek. Advertisement: deze modus is geschikt voor het weergeven van video-inhoud en binnen-/ buitenreclame. Custom: hiermee kunt u de opties Contrast en Brightness naar wens aanpassen. 1 Druk op / om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Schermaanpassing 96 4 Schermaanpassing Wanneer de invoerbron AV, Component of TV is: Mode Dynamic Standard Movie Custom Move Enter Return Dynamic: deze modus is geschikt voor heldere omgevingen. Custom: hiermee kunt u de opties Contrast en Brightness naar wens aanpassen. 1 Druk op / om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Schermaanpassing 97 4 4. 2 Schermaanpassing Custom U kunt Tint onder Picture aanpassen. Wanneer u een instelling voor Custom wijzigt, wordt de instelling Mode gewijzigd in Custom. (Zie pagina 113 voor meer informatie over Dynamic Contrast) 4. 2. 1 De instellingen voor Custom configureren Dit product kan worden bediend via de afstandsbediening. 1 2 3 Druk op MENU op de afstandsbediening. Druk op Druk op / / om naar Picture te gaan en druk op [ om naar Custom te gaan en druk op [ ]. ]. Welke opties er voor Custom worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron: Wanneer de invoerbron PC of DVI is: Custom Contrast Brightness Sharpness Gamma : 100 100 50 Natural Move Enter Return Contrast Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100) Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven. Brightness Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100) Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren. 4 Schermaanpassing 98 4 Schermaanpassing Gamma(Natural/Mode1/Mode2/Mode3) Hiermee kunt u de helderheid van het middenbereik (Gamma) van het beeld aanpassen. Wanneer u Mode1 selecteert, wordt het beeld helderder weergegeven dan in de modus Natural. Wanneer u Mode2 selecteert, wordt het beeld donkerder weergegeven dan voor Mode1. Wanneer u Mode3 selecteert, worden de donkere delen donkerder en de lichte delen lichter weergegeven. 1 Druk op / om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. Er verschijnt een venster waarin u de waarde voor de geselecteerde optie kunt wijzigen. Contrast Move Adjust 100 Return 2 Druk op / om de waarde aan te passen en druk op [ ]. De wijzigingen worden toegepast. 4 Schermaanpassing 99 4 Schermaanpassing Wanneer de invoerbron AV, Component of TV is: Custom Contrast Brightness Sharpness Color Tint 100 45 50 50 G r e e n 50 R e d 50 Move Enter Return Contrast Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100) Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven. [. . . ] Dot pitch verwijst naar de kleinste afstand tussen twee punten met dezelfde kleur. Dot pitch wordt gemeten in millimeters. Verticale frequentie De monitor geeft een afbeelding meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het feit dat één beeld 60 keer per seconde wordt weergegeven. Horizontale frequentie De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG 320BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG 320BX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag