Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW QUICK GUIDE (VER.1.0)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW. Wij hopen dat dit SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW te teleladen.


SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW QUICK GUIDE (VER.1.0): De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5233 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW (4397 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW (4397 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW QUICK GUIDE (5227 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW QUICK GUIDE (VER.1.0) (1318 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW QUICK GUIDE (VER.1.0) (1318 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SYNCMASTER 2043NWQUICK GUIDE (VER.1.0)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] >> Klik hier voor een animatieclip Insteltoetsen [ ] Met deze knoppen kunt u items in het menu instellen. >> Klik hier voor een animatieclip 10 Inleiding Aan/uit-knop [ ] Gebruik deze knop om de monitor aan en uit te zetten. Aan/uit-lampje Tijdens normale werking brandt dit lampje blauw, het knippert eenmaal als het beeldscherm uw aanpassingen opslaat. Opmerking Zie het gedeelte Energie besparen in de handleiding voor meer informatie over energiebesparingsfuncties. [. . . ] Als er problemen optreden met de computer of de videokaart, kan de monitor hierdoor geen beeld hebben, slechte kleuren of ruis weergeven, de foutmelding weergeven dat de videomodus niet wordt ondersteund, enz. Controleer in dit geval eerst de bron van het probleem en neem vervolgens contact op met het Servicecentrum of uw leverancier. De werking van de monitor beoordelen Als het scherm geen beeld weergeeft of als het bericht 'Not Optimum Mode', 'Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz' wordt weergegeven, koppelt u de kabel los van de computer. Als er nu een bericht wordt weergegeven, of als het scherm wit wordt, functioneert de monitor naar behoren. In dit geval controleert u de computer op problemen. Controlelijst Opmerking Controleer voordat u om ondersteuning vraagt eerst de informatie in dit gedeelte; misschien kunt u het probleem zelf oplossen. Als u assistentie nodig hebt, kunt u bellen naar het telefoonnummer in het gedeelte Informatie of contact opnemen met uw leverancier. Er zijn geen beelden op het scherm zichtbaar. Ik kan de monitor niet aanzetten. Q: A: Q: A: Is het netsnoer correct aangesloten?Wordt het bericht 'Check Signal Cable' op het scherm weergegeven?(Verbinding via de D-sub-kabel) Controleer de aansluiting van de signaalkabel. Q: A: Start de computer opnieuw op om het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) weer te geven. Als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) wordt weergegeven, start u de computer in de juiste modus op (de veilige modus voor Windows ME/XP/2000). (Zie de Preset Timing Modes) Neem contact op met het Servicecentrum of met uw leverancier als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) niet verschijnt. Q: A: A: A: Wordt het bericht 'Not Optimum Mode', 'Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz' op het scherm weergegeven?U kunt dit bericht zien wanneer het signaal van de videokaart de maximale resolutie en frequentie die de monitor op een correcte manier kan verwerken, overschrijdt. Pas de maximale resolutie en frequentie aan naar een waarde die op een correcte manier kan worden verwerkt door de monitor. Als de weergave SXGA of 75 Hz overschrijdt, wordt het bericht 'Not Optimum Mode', 'Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz' weergegeven. Als de weergave 85 Hz overschrijdt, werkt 53 Problemen oplossen deze wel maar wordt het bericht 'Not Optimum Mode', 'Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz' gedurende een minuut weergegeven, waarna hij vanzelf verdwijnt. (De melding verschijnt weer als u het systeem opnieuw opstart. ) Q: A: A: A: Er verschijnt niets op het scherm. Knippert de stroomindicator op de monitor met een interval van 1 seconde?Druk vervolgens nogmaals op een toets op het toetsenbord om de monitor te activeren. [. . . ] A: Windows ME/2000: Stel de resolutie in via Control Panel (Configuratiescherm) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen). * Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de videokaart. Windows XP: Stel de resolutie in via Control Panel (Configuratiescherm) Appearance and Themes (Vormgeving en thema's) Display (Beeldscherm) Screen Saver (Schermbeveiliging). (Raadpleeg de handleiding van Windows of uw computer. ) A: Windows ME/2000: Stel de resolutie in via Control Panel (Configuratiescherm) Display (Beeldscherm) Screen Saver (Schermbeveiliging). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SYNCMASTER 2043NW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag