Gebruiksaanwijzing SAMSUNG XE500T1C-A01NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG XE500T1C-A01NL. Wij hopen dat dit SAMSUNG XE500T1C-A01NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG XE500T1C-A01NL te teleladen.


SAMSUNG XE500T1C-A01NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16987 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG XE500T1C-A01NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De sleuf voor de simkaart ziet er mogelijk anders uit en kan op een andere plaats zitten. Als u geen verbinding kunt maken met het 3G-netwerk " onder in de lijst wanneer u op deze signaalbalk klikt ( ). Dit kan worden veroorzaakt door interferentie van andere apparaten zoals draadloze telefoons, magnetrons en andere apparaten met een frequentie van 2, 4 GHz. ukuntwellichtgeenverbindingmetinternetmakenwanneerueenonjuistprofielhebt ingesteld. [. . . ] U merkt wellicht dat de verbinding langzamer is wanneer verschillende gebruikers in hetzelfde gebied toegang hebben tot de HSDPA/HSUPAservice. Er verschijnt geen operator wanneer ik op het netwerkpictogram klik - Controleer of u een geactiveerde SIM-kaart juist hebt geplaatst. Wanneer u drie keer de onjuiste pincode invoert, wordt uw simkaart automatisch vergrendeld. Voor het ontgrendelen van de kaart dient u een pukcode in te voeren die door de serviceaanbieder bij aankoop is meegeleverd. Wanneer u tien keer de onjuiste pukcode invoert, werkt uw simkaart niet meer. Informatie over veiligheid en gebruik Houd u aan het volgende om gevaarlijke of onwettige situaties te vermijden en optimale prestaties van uw computer met geïntegreerd draadloos WAN te waarborgen. Raadpleeg de algemene gebruikershandleiding van de notebook voor informatie over veiligheid en gebruik met betrekking tot de notebook. Gebruik uitsluitend batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die speciaal zijn ontworpen voor uw computer met geïntegreerd draadloos WAN. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen of schade aan uw computer met geïntegreerd draadloos WAN veroorzaken. Houd u bij het afvoeren van gebruikte batterijen en uw computer met geïntegreerd draadloos WAN aan alle plaatselijke voorschriften. Plaats batterijen en uw computer met geïntegreerd draadloos WAN nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetronovens, kookplaten of radiatoren. Door verf kunnen bewegende delen komen vast te zitten en kan een juiste werking worden belemmerd. De computer met geïntegreerd draadloos WAN en geheugenkaarten kunnen door blootstelling aan magnetische velden beschadigen. Gebruik geen draagtassen of accessoires met magnetische sluitingen en zorg dat de computer met geïntegreerd draadloos WAN niet gedurende lange tijd in contact komt met magnetische velden. De computer met geïntegreerd draadloos WAN zendt radiosignalen (RF) uit die storing kunnen geven bij onafgeschermde of niet goed afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparaten en andere elektronische apparaten in huis en in voertuigen. De computer met geïntegreerd draadloos WAN bevat een zender en een ontvanger. Wanneer uw 3G Notebook-pc is INGESCHAKELD, ontvangt deze RF-energie en zendt deze RF-energie uit. Wanneer u met uw Notebook-pc communiceert, bestuurt het systeem dat de verbinding regelt het energieniveau waarbij uw Notebook-pc uitzendt. Deze computer met geïntegreerd draadloos WAN bevat een radiozender en -ontvanger. Deze is gemaakt om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (aanbevolen in internationale richtlijnen) niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. De SARlimiet voor mobiele apparaten is 2, 0 W/kg en de hoogste SAR-waarde voor dit apparaat, getest op het lichaam, is 0. [. . . ] Aangezien de SAR-waarde wordt gemeten bij het maximale vermogen van het apparaat, is de werkelijke SARwaarde van dit apparaat tijdens het gebruik lager dan de waarde die hierboven wordt aangegeven. Dit is vanwege automatische veranderingen in het energieniveau van het apparaat die ervoor zorgen dat een minimum aan energie wordt gebruikt om op het netwerk te kunnen komen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat uit de huidige wetenschappelijke informatie niet blijkt dat er speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van mobiele apparaten moeten worden getroffen. Volgens de WHO kan de blootstelling aan radiogolven desgewenst worden beperkt door de lengte van de telefoongesprekken te beperken en door de mobiele apparaten van het hoofd en het lichaam af te houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG XE500T1C-A01NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG XE500T1C-A01NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag