Gebruiksaanwijzing SAGEM WP32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM WP32. Wij hopen dat dit SAGEM WP32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM WP32 te teleladen.


SAGEM WP32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5144 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM WP32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat moet worden gebruikt op een temperatuur tussen 5°C en 45°C. In risicozones waar vaak onweer voorkomt, beschermt u het apparaat met een beveiligingsinrichting tegen te hoge elektrische spanningen en controleert u of uw verzekering dit type schade dekt. Behandel de beschermkap van uw draadloze telefoon, die u zou kunnen verwonden, met zorg. (OHNWULVFKH DDQVOXLWLQJ voedingsnet van 230 V, wisselstroom, monofase met uitsluiting van installaties volgens het IT-schema dat is gedefinieerd in de norm EN 60-950. [. . . ] Met de gekleurde afneembare beschermkappen kunt u het uiterlijk van uw handtelefoon wijzigen. Uw telefoon is ontworpen om met verscheidene handtelefoons (tot 4) te werken (voor de functies met meer handtelefoons, zie page 8 ). Voer de procedure uit die beschreven is in uw "Gebruikershandleiding" voor de fax of voornaamste telefoon in de paragraaf "Instellingen" van de rubriek "Draadloze handtelefoon". Het scherm toont vervolgens na elkaar 5$1*(0, vervolgens , wat aangeeft dat de handtelefoon voortaan nummer 1 draagt (bijvoorbeeld). Uw handtelefoon is voortaan klaar om via de vaste telefoonlijn mee te communiceren. U kunt de invoer van het nummer corrigeren als u verkeerd intoetst: Om een verkeerd nummer te corrigeren, drukt u op de toets $QQXOHUHQ & om de cursor op het te wijzigen cijfer te plaatsen. De volgende instellingen zijn LQ GH ORRS YDQ KHW JHVSUHN toegankelijk: Druk lang op de toets 6WDUW (groene toets), het laatst gedraaide nummer verschijnt op het scherm. U kunt toegang krijgen tot de laatste 20 nummers die gedraaid of ontvangen zijn, met behulp van de toetsen 9ROJHQGH 9RULJH. Drukt, kunt tijdelijk de datum en het uur in beeld brengen, toen u het nummer gedraaid hebt (als de datum en het uur van tevoren zijn ingesteld). Een gesprek ontvangen Als uw gesprek eenmaal beëindigd is, hangt u op door op de toets 6WRS (rode toets) te drukken. Op het moment dat de letter van uw keuze verschijnt, laat u de toets los. Om toegang te krijgen tot de hiernaast beschreven functies, worden de volgende toetsen gebruikt: Een nummer aan het telefoonboek toevoegen Druk op de toets 9ROJHQGH zodat 7(/%2(. Kies de persoon die u wilt wijzigen met behulp van de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH. Een andere handtelefoon bellen Een nummer uit het telefoonboek schrappen tELBOEK Druk op de toets 9ROJHQGH zodat 7(/%2(. Een gesprek overzetten op een andere handtelefoon Kies de persoon die u wilt wissen met behulp van de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH. Met behulp van het telefoonboek bellen Kies de persoon die u wilt bellen met behulp van de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH. Kunt u het telefoonnummer van de betreffende persoon tijdelijk in beeld brengen. Om vanaf de handtelefoon direct toegang te krijgen tot uw berichten, gebruikt u de toets en vervolgens de toets Start (groep) Druk op de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH zodat $1: $33 verschijnt. Tijdens het lezen van berichten, kunt u de numerieke toetsen gebruiken om door de berichten te navigeren: : terug naar het begin van het bericht (x2) : vorig bericht : pauze / hervatten : volgend bericht Druk op de toets $QQXOHUHQ om het menu ANTWOORDAPPARAAT te verlaten. Gedurende de opeenvolgende pieptonen aan het eind van de berichten, drukt u op de numerieke toets , druk vervolgens op de numerieke toets . De laatst gedraaide of ontvangen nummers wissen Druk op de toetsen 9ROJHQGH / 9RULJH zodat *(/8, ' verschijnt. Druk op de toets 9ROJHQGH om te kiezen tussen de voorgestelde geluiden (van 1 tot 6). [. . . ] Keuze van de taal op het scherm De radioverbinding tussen de basis en de handtelefoon wordt · Controleer als u toegang krijgt tot de basis of de handtelefoon goed is aangemeld, het scherm van de handtelefoon moet, als niet tot stand gebracht. Controleer of uw nummerdraaimodus (Vocale frequentie of per impuls) compatibel is met uw schakelaar voor de automatische verbinding. u krijgt de "bezet"toon , telkens · Controleer of uw krediettijd is opgebruikt (als deze is als u een nummer draait. Controleer of u geen telefoneerbeperking hebt (als deze is ingeschakeld). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM WP32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM WP32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag