Gebruiksaanwijzing SAGEM MYX5-2V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX5-2V. Wij hopen dat dit SAGEM MYX5-2V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX5-2V te teleladen.


SAGEM MYX5-2V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYX5-2V (3351 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYX5-2V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz of PCS 1900 MHz, afhankelijk van het model) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] Hiervoor moet u het volgende doen: - de telefoon aansluiten op de pc met een geschikte gegevenskabel (serieel of USB), of - de infraroodfunctie op de telefoon gebruiken (raadpleeg het gedeelte in het hoofdstuk Bediening). Vervolgens installeert u de Wellphone-software (die u kunt downloaden van http://www. wellphone. com). Met deze software kunt u ook uw contactpersonen, gebeurtenissen en taken opslaan door ze te kopiëren of te plakken. . Als u werkt vanaf een pc, kunt u foto's en beltonen waarop geen auteursrechten rusten, opslaan/bewerken in de telefoon. Hiervoor moet u het volgende doen: - de telefoon aansluiten op de pc met een geschikte gegevenskabel (serieel of USB), of - de infraroodfunctie op de telefoon gebruiken (raadpleeg het gedeelte Connectiviteit in het hoofdstuk Bediening). Vervolgens moet u de software My Pictures and Sounds installeren (beschikbaar op www. planetsagem. com). Opmerking: Als er een gesprek binnenkomt tijdens de gegevensuitwisseling met de PC, wordt de koppeling onderbroken en moet deze handmatig opnieuw worden gestart. Rekenmachine Met dit menu kunt u uw toestel als rekenmachine gebruiken. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Rekenmachine en druk op [Kiezen]. U kunt de rekenmachine met de volgende toetsen bedienen: Toets omhoog: Optellen Toets omlaag: Aftrekken Rechtertoets: Vermenigvuldigen Linkertoets: Delen Linker programmeertoets: Is gelijk aan of wordt geconverteerd naar Rechter programmeertoets: Wissen of #: Decimaalteken. Als u niet aan het rekenen bent, kunt door op [Convert. ] te drukken de waarde in de valuta-omzetter rechtstreeks gebruiken. Toepassingen 43 Valuta-omzetter Met dit menu kunt u valuta's omrekenen. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Valuta-omzetter en druk op [Kiezen]. Voer een waarde in en druk op de toets om een valuta om te rekenen of op de toets om weer terug te rekenen. Druk op [Options] om de volgende opties te gebruiken: Snelle omwisseling Als de functie Snelle omwisseling is geactiveerd, werkt de valuta-omzetter op het beginscherm als u de gewenste getallen invoert en op de toets drukt om dit getal om te rekenen. Naar calculator Met deze optie kunt u de omgerekende waarde direct in de rekenmachine gebruiken. Wekker Met dit menu kunt u de wekker in- en uitschakelen. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Wekker en druk op [Kiezen]. Stel de wektijd in door de gewenste tijd direct in te voeren of door de toetsen Het wekkerpictogram verschijnt op het beginscherm. De wekker werkt ook als uw toestel is uitgeschakeld. te gebruiken en druk op Kiezen. Timer Met dit menu kunt u de timer instellen en activeren. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Timer en druk op [Kiezen]. Stel de duur in door de getallen rechtstreeks in te voeren of door de toetsen Het wekkerpictogram verschijnt op het beginscherm. te gebruiken en de invoer te bevestigen. 44 Toepassingen Organizer Met dit menu kunt u uw agenda gebruiken en naar een dag, week, maand of specifieke datum gaan. Hiermee kunt u gebeurtenissen toevoegen, algemene acties voor alle gebeurtenissen weergeven en deze per categorie beheren. Kalendermenu Met dit menu kunt u gebeurtenissen toevoegen, gebeurtenissen per categorie beheren, het beschikbare geheugen weergeven en alle gebeurtenissen wissen. - Categorie: hiermee kunt u de verschillende categorieën voor de gebeurtenissen weergeven, een specifieke beltoon aan iedere categorie toewijzen en het aantal gebeurtenissen per categorie opvragen en weergeven. maken: hiermee kunt u gebeurtenissen van het type tekst of spraak toevoegen. [. . . ] Wacht het scherm tot de naam van de provider wordt weergegeven, selecteer deze en druk op OK. Als er een Logo van provider is (afhankelijk van model), activeert u de weergave (Bediening/Uiterlijk/Logo van provider). Hoe kan ik het toetsenbord Druk op de toets en vervolgens op de toets OK. Hoe kan ik naar de stille modus Houd de toets ingedrukt, tenzij de telefoon overgaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYX5-2V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYX5-2V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag