Gebruiksaanwijzing SAGEM MYX5-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX5-2. Wij hopen dat dit SAGEM MYX5-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX5-2 te teleladen.


SAGEM MYX5-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3426 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYX5-2 (4166 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYX5-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz of PCS 1900 MHz, afhankelijk van het model) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] Naar calculator Met deze optie kunt u de omgerekende waarde direct in de rekenmachine gebruiken. 49 Toepassingen Wekker Met dit menu kunt u de wekker in- en uitschakelen. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Wekker en druk op [Kiezen]. Stel de wektijd in door de gewenste tijd direct in te voeren of door de toetsen " !De wekker werkt ook als uw toestel is uitgeschakeld. Timer Met dit menu kunt u de timer instellen en activeren. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Timer en druk op [Kiezen]. Stel de duur in door de getallen rechtstreeks in te voeren of door de toetsen " !Het wekkerpictogram verschijnt op het beginscherm. 50 Organizer Met dit menu kunt u uw agenda gebruiken en naar een dag, week, maand of specifieke datum gaan. Hiermee kunt u gebeurtenissen toevoegen, algemene acties voor alle gebeurtenissen weergeven en deze per categorie beheren. Kalendermenu Met dit menu kunt u gebeurtenissen toevoegen, gebeurtenissen per categorie beheren, het beschikbare geheugen weergeven en alle gebeurtenissen wissen. Selecteer het menu Kalendermenu in het menu Organizer. - Categorie: hiermee kunt u de verschillende categorieën voor de gebeurtenissen weergeven, een specifieke beltoon aan iedere categorie toewijzen en het aantal gebeurtenissen per categorie opvragen en weergeven. maken: hiermee kunt u gebeurtenissen van het type tekst of spraak toevoegen. - Wissen: hiermee kunt u plannen dat gebeurtenissen die meer dan een dag, week of maand geleden plaatsvonden, worden gewist. - Geheugen: hiermee kunt u zien hoeveel geheugen door de verschillende functies van de agenda wordt gebruikt. - Alles wissen: hiermee kunt u alle gebeurtenissen in de agenda wissen. De overige menu's zijn: - Datum zien: hiermee kunt u gebeurtenissen op een specifieke datum weergeven. - Vandaag zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen voor vandaag en de acties voor de gebeurtenissen weergeven (zien, wijzigen, wissen en verzenden). - Maand zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen per maand weergeven. 51 Organizer Een vCal verzenden U kunt vanuit elke activiteit in de agenda een vCal versturen. U kunt ook vCals naar een ander toestel verzenden via MMS of IrDA, afhankelijk van het toestel van de ontvanger en van uw eigen toestel. Selecteer een activiteit in de lijst onder Vandaag zien en selecteer de optie Verzenden in de lijst met acties voor het menu Taken. Kies vervolgens MMS, IrDA of een seriële verbinding en druk op Kiezen. Als u via MMS wilt verzenden, moet u ook uw contactgegevens opgeven (telefoonnummer of e-mailadres) voordat u op Kiezen drukt. Als u tijdens het verzenden van een vCal een oproep krijgt, krijgt de oproep voorrang. Een vCal ontvangen Welke ontvangstmodus voor vCal wordt gebruikt, hangt af van het type bericht: - Via MMS krijgt u een bericht dat u moet openen om de vCal te kunnen ophalen. U kunt de activiteit pas aan uw agenda toevoegen als u deze hebt opgeslagen. [. . . ] mogelijk Naam van provider verschijnt niet op het Ga naar het menu Bediening, kies Netwerken en vervolgens Selectie. Wacht tot de scherm naam van de provider wordt weergegeven, selecteer deze en druk op OK. Als er een Logo van provider is (afhankelijk van model), activeert u de weergave (Bediening/Uiterlijk/Logo van provider). Hoe kan ik het toetsenbord vergrendelen Druk op de toets en vervolgens op de toets OK. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYX5-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYX5-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag