Gebruiksaanwijzing SAGEM MYX1-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX1-2. Wij hopen dat dit SAGEM MYX1-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX1-2 te teleladen.


SAGEM MYX1-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3125 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYX1-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] serie serie NEDERLANDS S Type SIM-kaart Uw telefoon is geschikt voor SIM-kaarten. alleen 3V U hebt zojuist een mobiele telefoon gekocht en wij feliciteren u met deze keuze. In het buitenland kunt u verschillende typen netwerken (GSM 900 MHz en 1800 MHz) gebruiken conform de geldende roaming-overeenkomsten. Als u uw toestel effectief en optimaal wilt gebruiken, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen. WAARSCHUWING Afhankelijk van de eigenschappen van uw netwerk en het type abonnee/SIM-kaart is het mogelijk dat enkele functies niet beschikbaar zijn (doorgaans aangeduid met een *). [. . . ] U kunt uw telefoon instellen op belsignaal bij inkomende oproepen en/of berichten. U kunt tijdens het instellen wel of niet luisteren naar de door u geselecteerde melodie: activeer door op de centrale toets te drukken; het symbool verschijnt al dan niet doorgestreept. Selecteer met de pijltjestoetsen het volume dat gewenst is voor gebruik van de telefoon (van 1 tot 4 en + voor het volumecrescendo) en bevestig met OK. Selecteer met de pijltjestoetsen het volume dat gewenst is voor de carkit of voor de handsfree-set, (van 1 tot 4 en + voor het volume crescendo), en bevestig met OK. Lijst van oproepgroepen Zie het hoofdstuk Gebruiksaanwijzing telefoonboek voor informatie over alle functies betreffende oproepgroepen. Gedownloade symbolen Als u via "bericht ontvangen" symbolen hebt opgenomen (zie hoofdstuk Berichten), verschijnen deze in het menu Belsig. 55 Belsignaal Door een symbool van de lijst te selecteren, verschijnt het bovenaan de display. U kunt het nu wissen of een van onderstaande opties kiezen: - de naam ervan wijzigen - de beschikbare geheugenruimte checken - het geselecteerde symbool wissen - alle opgenomen symbolen wissen. Personaliseren van het belsignaal (Afhankelijk van het model) U heeft de mogelijkheid om een persoonlijk belsignaal te creëren. Een helpmenu, dat opgeroepen kan worden door op de rechter toets te drukken, biedt u daarbij de nodige hulp. Als u via "bericht ontvangen" melodieën hebt opgenomen (zie hoofdstuk Berichten), verschijnen deze in het menu. U kunt haar nu wijzigen (als de copyright dit toestaat), beluisteren of een van onderstaande opties kiezen: - de naam ervan wijzigen - de melodie via bericht aan een andere geadresseerde verzenden (als zij niet door Copyright beschermd is) - de, door de melodie ingenomen, geheugenruimte checken - de beschikbare geheugenruimte checken - de geselecteerde melodie wissen - alle melodieën wissen. 56 Belsignaal Instellen van de triller Wanneer u uw oproepen discreet wilt ontvangen, kunt u gebruikmaken van de triller. (Afhankelijk van het model) Met behulp van de pijltjestoetsen selecteert u een van de volgende opties: triller niet actief, alleen triller, triller dan belsignaal. Bevestig met de rechter toets . Selecteren van de stille modus De stille modus wordt automatisch gedeactiveerd als de handsfree carkit aangesloten is, en als de telefoon aan of uit wordt gezet. (Afhankelijk van het model) Indien u het belsignaal van uw telefoon wilt vervangen door de triller en de pieptonen wilt onderdrukken (met uitzondering van het alarmsignaal), dan markeert u het vakje en bevestigt u deze keuze met OK. U kunt de stille mode ook activeren/deactiveren door de toets ingedrukt te houden. Deze modus wordt aangegeven door het symbool op het hoofdscherm. 57 Belsignaal Instellen van de pieptonen U kunt de tonen die door uw keyboard worden geproduceerd selecteren: Pieptoon, DTMF (frequentietonen) of niet-actieve tonen (in dit laatste geval maakt uw keyboard geen geluid als u op de toetsen drukt). Dit is voor verschillende functies mogelijk: Instellen van de pieptonen van het keyboard Selecteer de gewenste toon met behulp van de pijltjestoetsen en bevestig deze keuze (druk op de rechter toets ). Instellen van de netwerkpieptoon Indien u wilt dat uw telefoon een waarschuwingstoon geeft wanneer hij een netwerk lokaliseert waarmee hij kan communiceren: Markeer het vakje en bevestig met OK. Instellen van de pieptoon als waarschuwing dat de batterij bijna leeg is. Indien u wilt dat uw telefoon een waarschuwingstoon geeft wanneer uw batterij bijna leeg is: Markeer het vakje en bevestig met OK. (Afhankelijk van het model) U kunt de uitzending van DTMF-tonen (keyboard-tonen) tijdens een oproep onderdrukken. U kunt dan discreet een nummer opslaan in het telefoonboek, of een andere oproep doen, zonder dat degene met wie u spreekt daar last van heeft. Bevestig met OK. DTMF-tonen 58 Bediening Uw toestel personaliseren De modus energiebesparing installeren De frequentie waarmee de screensaver op de display verschijnt heeft een directe impact op de standby-/gesprekstijd van uw telefoon. U verkrijgt de optimale standby-/gesprekstijd door de wachttijd op het maximum in te stellen. U kunt de telefoon gebruiken zonder verlichting van de display en zo de zelfstandige gebruiksduur verlengen: Ga naar het menu Personalisatie/Energiebesparing, kruis Geen licht en bevestig met OK. De stand-by modus configureren U kunt kiezen voor een geanimeerd stand-by scherm of voor de ecomodus. [. . . ] Als u het oplaadsymbool nog steeds niet ziet, herhaal het ontkoppelen en weer aankoppelen van de lader meerdere malen. Als de batterij nog steeds niet goed oplaadt, wendt u zich dan tot de klantenservice. Wanneer het symbool batterij opladen stilstaand wordt weergegeven, is de batterij opgeladen. Laat de telefoon opladen. Geen netherkenning De oproepen naar een berichtendienst of een voice server antwoorden niet Onmogelijk de telefoon op te starten Bericht: BATTERIJSTATUS NIET BEKEND Bericht: BATTERIJ BIJNA LEEG 90 Problemen oplossen PROBLEEM Bericht: SIM NIET AANWEZIG ACTIES Controleer of de SIM-kaart aanwezig is en goed is ingezet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYX1-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYX1-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag