Gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-7. Wij hopen dat dit SAGEM MYX-7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-7 te teleladen.


SAGEM MYX-7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4342 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYX-7 (4289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYX-7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] janvier 2004 11:18 11 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SAGEM-telefoon. Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz of PCS 1900 MHz, afhankelijk van het model) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. [. . . ] Wanneer dit bericht is gedownload, verschijnt een bericht op het scherm waarin u wordt gevraagd wat u met de vCal wilt doen (opslaan, wissen. . . ). U kunt ook aan elke taakcategorie een andere beltoon toewijzen. 51 251451232_myX-7_lu_nl. book Page 52 Mercredi, 28. janvier 2004 11:18 11 Toepassingen Uitwisselen van gegevens met een PC Als u werkt vanaf een pc, kunt u contactpersonen, gebeurtenissen en taken opslaan/bewerken in de telefoon. Hiervoor moet u het volgende doen: - de telefoon aansluiten op de pc met een geschikte gegevenskabel (serieel of USB), of - de infraroodfunctie op de telefoon gebruiken (raadpleeg het gedeelte Connectiviteit in het hoofdstuk Bediening). Vervolgens moet u de Wellphone-software installeren die bij de telefoon is meegeleverd of beschikbaar is op http://www. wellphone. com. Met deze software kunt u ook uw contactpersonen, gebeurtenissen en taken opslaan door ze te kopiëren/plakken. Als u vanaf een pc werkt, kunt u foto's, beltonen en video's waarop geen auteursrecht berust opslaan en bewerken op de telefoon. Hiervoor moet u het volgende doen: - de telefoon aansluiten op de pc met een geschikte gegevenskabel (serieel of USB), of - de infraroodfunctie op de telefoon gebruiken (raadpleeg het gedeelte Connectiviteit in het hoofdstuk Bediening). Vervolgens moet u de software My Pictures and Sounds installeren (beschikbaar op www. planetsagem. com). Opmerking: Als er een gesprek binnenkomt tijdens de gegevensuitwisseling met de PC, wordt de koppeling onderbroken en moet deze handmatig opnieuw worden gestart. 52 251451232_myX-7_lu_nl. book Page 53 Mercredi, 28. janvier 2004 11:18 11 Toepassingen Rekenmachine Met dit menu kunt u uw toestel als rekenmachine gebruiken. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Rekenmachine en druk op Kiezen. U kunt de rekenmachine met de volgende toetsen bedienen: Toets omhoog: Optellen Toets Omlaag: Aftrekken Rechtertoets: Vermenigvuldigen Linkertoets: Delen Linker programmeertoets: Is gelijk aan of wordt geconverteerd naar Rechter programmeertoets: Wissen of #: Decimaalteken. Als u niet aan het rekenen bent, kunt u met de toets valuta-omzetter rechtstreeks gebruiken. de waarde in de 53 251451232_myX-7_lu_nl. book Page 54 Mercredi, 28. janvier 2004 11:18 11 Toepassingen Valuta-omzetter Met dit menu kunt u valuta's omrekenen. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Valuta-omzetter en druk op Selectie. Voer een waarde in en druk op de toets om een valuta om te rekenen of op de toets om weer terug te rekenen. Met de toets kunt u de volgende opties gebruiken: Snelle omwisseling Als de functie Snelle omwisseling is geactiveerd, werkt de valutaomzetter op het beginscherm als u de gewenste getallen invoert en op de toets drukt om dit getal om te rekenen. Naar calculator Met deze optie kunt u de omgerekende waarde direct in de rekenmachine gebruiken. 54 251451232_myX-7_lu_nl. book Page 55 Mercredi, 28. janvier 2004 11:18 11 Toepassingen De wekker werkt ook als uw toestel is uitgeschakeld. Wekker Met dit menu kunt u de wekker in- en uitschakelen. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Wekker en druk op Selectie. Stel de wektijd in door de gewenste tijd direct in te voeren of door de toetsen te gebruiken en druk op Kiezen. Het wekkerpictogram verschijnt op het beginscherm. Timer Met dit menu kunt u de timer instellen en activeren. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Timer en druk op Selectie. Stel de duur in door de getallen rechtstreeks in te voeren of door de te gebruiken en de invoer te bevestigen. [. . . ] Hoe kan ik het toetsenbord Druk op de toets en vervolgens op de toets (OK). Hoe kan ik naar de stille modus Houd de toets ingedrukt, tenzij de telefoon overgaat. Hoe kan ik de envelop op het Als u een voicemailbericht hebt ontvangen, belt u de voicemailbox en volgt u scherm verwijderen?Hoe kan ik het telefoontje op het Dit pictogram betekent dat u een voicemailbericht hebt ontvangen: bel de scherm verwijderen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYX-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYX-7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag