Gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-3. Wij hopen dat dit SAGEM MYX-3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-3 te teleladen.


SAGEM MYX-3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (571 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYX-3 (812 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYX-3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U hebt zojuist een mobiele telefoon gekocht en wij feliciteren u met deze keuze. In het buitenland kunt u verschillende typen netwerken (GSM 900 MHz en 1800 MHz) gebruiken conform de geldende roaming-overeenkomsten. Als u uw toestel effectief en optimaal wilt gebruiken, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen. WAARSCHUWING Afhankelijk van de eigenschappen van uw netwerk en het type abonnee/SIM-kaart kunnen enkele functies niet beschikbaar zijn (doorgaans aangeduid met een *). Uw SIM-kaart moet geschikt zijn voor uw mobiele telefoon, anders krijgt u bij het inschakelen de melding 'SIM locked'. [. . . ] Zet de huidige oproep in de wacht (of multi-conferentieoproepen) en accepteer de oproep in de wacht (of multi-conferentie-oproepen). Zet de multi-conferentie-oproepen in de wacht, met uitzondering van de huidige oproep met volgordenummer X (privé-oproep). Voeg een oproep in de wacht (of multi-conferentieoproepen) toe aan de huidige oproep (of aan de multiconferentie). Zet de huidige oproep in de wacht (of de multiconferentie-oproepen) en bel een ander telefoonnummer. Noot: Het is echter aan te bevelen om de oproep in de wacht te zetten en vervolgens te draaien en te bellen; dit garandeert gemak en vertrouwelijkheid (de beller in de wacht kan dan de beltonen niet horen, ongeacht de configuratie van de telefoon). Beëindig alle gesprekken, met uitzondering van de oproep in de wacht. 0 1 1X 2 2X 3 Tel N° 42 MYX-3_NL-06Oproepinstellingen. p65 42 22/11/02, 14:06 Belsignaal Belsignaal Volume en type belsignaal kiezen U kunt uw telefoon instellen op belsignaal bij inkomende oproepen en/of berichten. Er zijn talrijke signalen beschikbaar (met inbegrip van een "stil belsignaal") en verschillende volumeniveaus, waaronder een crescendo. U kunt tijdens het instellen wel of niet luisteren naar de door u geselecteerde melodie: activeer door op de centrale @ toets te drukken; het symbool verschijnt al dan niet doorgestreept. om door te gaan naar de Selecteer met de pijltjestoetsen het volume dat gewenst is voor gebruik van de telefoon (van 1 tot 4 en + voor het volumecrescendo) en valideer met OK. om door te gaan naar de Selecteer met de pijltjestoetsen het volume dat gewenst is voor de carkit of voor de handsfree-set (van 1 tot 4 en + voor het volume crescendo) en valideer met OK. Lijst van oproepgroepen Zie het hoofdstuk Gebruiksaanwijzing telefoonboek voor informatie over alle functies betreffende oproepgroepen. 43 MYX-3_NL-07Belsignaal. p65 43 22/11/02, 14:06 Belsignaal Gedownloade symbolen Als u via bericht ontvangen symbolen hebt opgenomen (zie hoofdstuk Geschreven berichten), verschijnen deze in het menu Belsig. Door een symbool van de lijst te selecteren, verschijnt het bovenaan de display. U kunt het nu wissen of een van onderstaande opties kiezen: · de naam ervan wijzigen · de beschikbare geheugenruimte checken · het geselecteerde symbool wissen · alle opgenomen symbolen wissen. Personaliseren van het belsignaal U heeft de mogelijkheid om een persoonlijk belsignaal te creëren. Een helpmenu, dat opgeroepen kan worden door op de rechter toets te drukken, biedt u daarbij de nodige hulp. Als u via bericht ontvangen melodieën hebt opgenomen (zie hoofdstuk Geschreven berichten), verschijnen deze in het menu. 44 MYX-3_NL-07Belsignaal. p65 44 22/11/02, 14:06 Belsignaal U kunt haar nu wijzigen (als de copyright dit toestaat), beluisteren of een van onderstaande opties kiezen: · de naam ervan wijzigen · de melodie via bericht aan een andere geadresseerde verzenden (als zij niet door Copyright beschermd is) · de door de melodie ingenomen geheugenruimte checken · de beschikbare geheugenruimte checken · de geselecteerd melodie wissen · alle melodieën wissen. Instellen van de triller Wanneer u uw oproepen discreet wilt ontvangen, kunt u gebruikmaken van de triller. Met behulp van de pijltjestoetsen selecteert u een van de volgende opties: triller niet actief, alleen triller, triller en belsignaal, triller dan belsignaal. Valideer met de rechter toets . Selecteren van de stille modus De stille modus wordt automatisch gedeactiveerd als de handsfree car kit aangesloten is, en als de telefoon aan of uit wordt gezet. Indien u het belsignaal van uw telefoon wilt vervangen door de triller en de pieptonen wilt onderdrukken (met uitzondering van het alarmsignaal), dan markeert u het vakje en valideert u deze keuze met OK. U kunt de stille mode ook activeren/deactiveren door de toets ingedrukt te houden. op 45 MYX-3_NL-07Belsignaal. p65 45 22/11/02, 14:06 Belsignaal Instellen van de pieptonen U kunt de tonen die door uw keyboard worden geproduceerd selecteren: Pieptoon, DTMF (frequentietonen) of niet-actieve tonen (in dit laatste geval maakt uw keyboard geen geluid als u op de toetsen drukt). Dit is voor verschillende functies mogelijk: Instellen van de pieptonen van het keyboard Selecteer de gewenste toon met behulp van de pijltjestoetsen en valideer deze keuze (druk op de rechter toets ). Instellen van de netwerkpieptoon Indien u wilt dat uw telefoon een waarschuwingspieptoon geeft wanneer hij een netwerk lokaliseert waarmee hij kan communiceren: Markeer het vakje en valideer met OK. Instellen van de pieptoon voor batterij bijna leeg Indien u wilt dat uw telefoon een waarschuwingspieptoon geeft wanneer uw batterij bijna leeg is: Markeer het vakje en valideer met OK. DTMF-tonen (Afhankelijk van het model) U kunt de uitzending van DTMF-tonen (keyboardtonen) tijdens een oproep onderdrukken. U kunt dan discreet een nummer opslaan in het telefoonboek, of een andere oproep doen zonder dat degene met wie u spreekt daar last van heeft. [. . . ] Als de batterij nog steeds niet goed oplaadt, wend u dan tot de klantenservice. Wanneer het symbool batterij opladen stilstaand wordt weergegeven, is de batterij opgeladen. De oproepen naar een berichtendienst of een voice server antwoorden niet Onmogelijk de telefoon op te starten Bericht: BATTERIJSTATUS NIET BEKEND 74 De batterij wordt niet herkend door de telefoon. Controleer of de batterij goed is ingezet. MYX-3_NL-16Problemen. p65 74 22/11/02, 14:06 Problemen oplossen Probleem Bericht: BATTERIJ BIJNA LEEG Acties Dit bericht verschijnt wanneer de batterij bijna leeg is. Als u ziet dat de kaart beschadigd is, ga dan haar een verkooppunt van de operator om hem te laten controleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYX-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYX-3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag