Gebruiksaanwijzing SAGEM MYV-76

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYV-76. Wij hopen dat dit SAGEM MYV-76 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYV-76 te teleladen.


SAGEM MYV-76 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2463 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYV-76 (2397 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYV-76

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] User Guide Nederlands Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SAGEM-telefoon. Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in de diverse netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz of PCS 1900 MHz) afhankelijk van de geldende roamingstandaarden van uw netwerkprovider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. [. . . ] Als er wel taken zijn, drukt u op [Selectie] om de opties weer te geven. - Categorie: hiermee kunt u de verschillende categorieën voor de taken weergeven, een specifieke beltoon aan iedere taak toewijzen en het aantal taken per categorie opvragen en weergeven. - Geheugen: hiermee kunt u zien hoeveel geheugen door de verschillende functies van de taken wordt gebruikt. - Synchroniseren: U kunt uw telefoonboek synchroniseren met de archieven die op het netwerk van uw provider zijn opgeslagen, afhankelijk van de opties die door uw provider worden geboden. De lokale synchronisatie met uw computer wordt uitsluitend via een computer, met behulp van de Wellphone-software, tot stand gebracht. U hoeft slechts de functie infrarood of Bluetooth in te schakelen of uw USB-verbinding in uw telefoon te configureren. Als u een taak wilt weergeven, selecteert u deze in de lijst en drukt u op OK. - Taak wijzigen: hiermee kunt u de eigenschappen van de taak wijzigen. - Verzenden per: hiermee kunt u een taak via MMS, IrDA of Bluetooth verzenden (zie het hoofdstuk Verbindingen). 38 Agenda & toepassingen Instellingen Telefooninstellingen Stille modus Met dit menu kunt u naar de Stille modus overschakelen. Wanneer u de Stille modus hebt ingeschakeld, verschijnt dit bijbehorende pictogram op het wachtscherm. In deze modus hoort u geen beltoon, behalve wanneer u de wekker hebt gezet. Opmerking: als u de stille modus hebt geactiveerd, blijft deze instelling niet gehandhaafd wanneer u de telefoon uitschakelt. Beltonen Met dit menu kunt u een beltoon aan verschillende functies toewijzen. Opmerking: de lijst bevat de standaardbeltonen en de beltonen die werden gedownload in Mijn telefoon/Geluiden. Regel het volume met de toetsen en of de zijtoetsen vanuit het wachtscherm en valideer. U kunt het geluid uitschakelen door op de toets te drukken. Trillen Met dit menu kunt u de trilmodus voor oproepen activeren. Selecteer de gewenste trilmodus en valideer. Selecteer taal Met dit menu kunt u de gewenste taal instellen voor uw toestel. Als u Automatisch kiest, worden de teksten op het scherm in de taal van uw SIM-kaart weergegeven. Instellingen 39 Pieptonen Met dit menu kunt u een pieptoon voor de batterij, het toetsenbord of het netwerk instellen. Als u toetspiepjes selecteert, zijn er verschillende opties. Datum/tijd Datum/Instellen Met dit menu kunt u de datum en tijd op uw telefoon instellen. Datum: u kunt de datum rechtstreeks met de cijfertoetsen of met behulp van de toetsen of invoeren. Zodra u de juiste datum hebt ingevoerd, drukt u op Valideren / Kiezen. Automatisch bijwerken Met dit menu kunt u kiezen of u de datum en tijd handmatig of automatisch wilt bijwerken (bijvoorbeeld nadat u de telefoon hebt uitgeschakeld of wanneer u naar het buitenland gaat ­ deze service hangt van uw provider af). Display Met dit menu kunt u de weergave van de datum en tijd op het beeldscherm instellen. [. . . ] Schakel eventueel permanent doorschakelen uit (het pictogram voor permanent doorschakelen verschijnt op het scherm). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de technische helpdesk. Daar bevindt zich de antenne: de telefoon heeft de volle signaalsterkte nodig voor een bruikbare ontvangstkwaliteit. Programmeer de telefoon zodanig dat de doorgeschakelde oproep naar de voicemailbox gaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYV-76

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYV-76 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag