Gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-3. Wij hopen dat dit SAGEM MYC5-3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-3 te teleladen.


SAGEM MYC5-3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2982 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYC5-3 (3122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYC5-3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] - Alles wissen: hiermee kunt u alle geluiden verwijderen. Geheugen Dit menu geeft aan hoeveel geheugen door de verschillende functies van uw telefoon wordt gebruikt. Selecteer in het menu Multimedia de optie Geheugen en druk op [Selectie]. Selecteer de verschillende functies die geheugen gebruiken met de toetsen . U kunt per functie zien hoeveel geheugen wordt gebruikt. 44 Multimedia Organizer Met dit menu kunt u uw agenda gebruiken en naar een dag, week, maand of specifieke datum gaan. Hiermee kunt u gebeurtenissen toevoegen, algemene acties voor alle gebeurtenissen weergeven en deze per categorie beheren. Kalendermenu Met dit menu kunt u gebeurtenissen toevoegen, gebeurtenissen per categorie beheren, het beschikbare geheugen weergeven en alle gebeurtenissen wissen. ma. /Spraakgebeurt m. : hiermee kunt u gebeurtenissen van het type tekst of spraak toevoegen. - Wissen: hiermee kunt u plannen dat gebeurtenissen die meer dan een dag, week of maand geleden plaatsvonden, worden gewist. - Geheugen: hiermee kunt u zien hoeveel geheugen door de verschillende functies van de agenda wordt gebruikt. - Alles wissen: hiermee kunt u alle gebeurtenissen in de agenda wissen. - Categorie: hiermee kunt u de verschillende categorieën voor de gebeurtenissen weergeven, een specifieke beltoon aan iedere categorie toewijzen en het aantal gebeurtenissen per categorie opvragen en weergeven. De overige menu's zijn: - Maand zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen per maand weergeven. - Vandaag zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen voor vandaag en de acties voor de gebeurtenissen weergeven (zien, wijzigen, wissen en verzenden). - Datum zien: hiermee kunt u gebeurtenissen op een specifieke datum weergeven. Organizer 45 Een vCal verzenden U kunt vanuit elke activiteit in de agenda een vCal versturen. U kunt ook vCals naar een ander toestel verzenden via MMS, afhankelijk van het toestel van de ontvanger en van uw eigen toestel. Selecteer een activiteit in de lijst onder Vandaag zien en selecteer de optie Verzenden in de lijst met acties voor het menu Taken. U moet ook uw contactgegevens opgeven (telefoonnummer of e-mailadres) voordat u op Kiezen drukt. Als u tijdens het verzenden van een vCal een oproep krijgt, krijgt de oproep voorrang. Een vCal ontvangen Via MMS krijgt u een bericht dat u moet openen om de vCal te kunnen ophalen. U kunt de activiteit pas aan uw agenda toevoegen als u deze hebt opgeslagen. U kunt aan elke activiteit in de agenda een andere pieptoon toewijzen. U kunt ook aan elke categorie activiteiten in de agenda een andere beltoon toewijzen. 46 Organizer Het telefoonboek In het telefoonboek kunt u nummers opslaan die u regelmatig belt. Deze nummers kunnen op de SIM-kaart worden opgeslagen of in het geheugen van het toestel. Bij het opslaan van een contactpersoon in het telefoongeheugen kunnen de volgende velden worden ingevuld: achternaam, voornaam, nummers, e-mailadressen, URL, adres, bedrijf, commentaar, beltoon, foto. [. . . ] Controleer of u met deze SIM-kaart van deze dienst gebruik kunt maken. Programmeer het toestel zo dat de doorgeschakelde oproep naar de voicemailbox gaat. Gebruik hiervoor de informatie die door de provider is v Bel het antwoordapparaat en beluister de nieuwe berichten om het te doen verdwijnen. Ik krijg geen verbinding Geen inkomende oproepen Ontvangstkwaliteit bij bellen Ik kan geen bericht versturen Geen voicemailbox Voicemailpictogram knippert 84 Problemen oplossen PROBLEEM - SITUATIE In WAP-context: bericht SERVER REAGEERT NIET Aanmelden bij begroetingsscherm niet mogelijk Naam van provider verschijnt niet op het scherm Zet het toestel uit en weer aan. ACTIES In het WAP-menu kiest u Cache legen. Wacht tot de naam van de provider wordt weergegeven, selecteer deze en druk op OK. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYC5-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYC5-3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag