Gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-2V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-2V. Wij hopen dat dit SAGEM MYC5-2V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC5-2V te teleladen.


SAGEM MYC5-2V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2842 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYC5-2V (2831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYC5-2V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] - Vandaag zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen voor vandaag en de acties voor de gebeurtenissen weergeven (zien, wijzigen, wissen en verzenden). - Datum zien: hiermee kunt u gebeurtenissen op een specifieke datum weergeven. Organizer 43 Een vCal verzenden U kunt vanuit elke activiteit in de agenda een vCal versturen. U kunt ook vCals naar een ander toestel verzenden via MMS, afhankelijk van het toestel van de ontvanger en van uw eigen toestel. Selecteer een activiteit in de lijst onder Vandaag zien en selecteer de optie Verzenden in de lijst met acties voor het menu Taken. U moet ook uw contactgegevens opgeven (telefoonnummer of e-mailadres) voordat u op Kiezen drukt. Als u tijdens het verzenden van een vCal een oproep krijgt, krijgt de oproep voorrang. Een vCal ontvangen Via MMS krijgt u een bericht dat u moet openen om de vCal te kunnen ophalen. U kunt de activiteit pas aan uw agenda toevoegen als u deze hebt opgeslagen. U kunt aan elke activiteit in de agenda een andere pieptoon toewijzen. U kunt ook aan elke categorie activiteiten in de agenda een andere beltoon toewijzen. 44 Organizer Het telefoonboek In het telefoonboek kunt u nummers opslaan die u regelmatig belt. Deze nummers kunnen op de SIM-kaart worden opgeslagen of in het geheugen van het toestel. Bij het opslaan van een contactpersoon in het telefoongeheugen kunnen de volgende velden worden ingevuld: achternaam, voornaam, nummers, e-mailadressen, URL, adres, bedrijf, commentaar, beltoon, foto. Bij het opslaan van een contactpersoon op de SIM-kaart zijn alleen de achternaam en het nummer verplicht. Vraag uw netwerkprovider om meer informatie. Het telefoonboek gebruiken Het Tel. boek weergeven. Bij het eerste gebruik van de telefoon en de SIM-kaart is het telefoonboek leeg. Bij het eerste gebruik van de telefoon en de SIM-kaart is het telefoonboek leeg (zie paragraaf Een nieuwe contactpersoon opslaan op pagina 46). Aan de hand van verschillende pictogrammen kunt u zien waar de contactpersoon is opgeslagen: contactpersoon die op de SIM-kaart is opgeslagen contactpersoon die in de telefoon is opgeslagen als de optie Vast telefoonboek geactiveerd is, kunnen alleen deze contactpersonen worden gebeld. Zie PIN-code 2 en Vast telefoonboek in het menu Beveiliging voor meer informatie over de activering van deze optie. Het telefoonboek 45 Een nieuwe contactpersoon opslaan Selecteer in de lijst van opties de locatie waar u een nieuwe contactpersoon wilt opslaan (Ga naar SIM-lijst of Naar telefoonnrs). Een contactpersoon opslaan op de SIM-kaart Selecteer [Selectie] vanuit de lijst van contactpersonen. Druk op [Opslaan] om de contactpersoon op te slaan. Een contactpersoon opslaan in het telefoongeheugen Telefoonboekopties Lijsten met geadresseerden Via een lijst met geadresseerden kunt u hetzelfde bericht naar meerdere ontvangers tegelijk verzenden. voor elke nieuwe contactpersoon die u aan de lijst wilt toevoegen. 46 Het telefoonboek Geheugen Selecteer Geheugen en druk op [Kiezen]. Telefoon: Op het scherm wordt de hoeveelheid gebruikt geheugen vermeld. De geheugencapaciteit wordt gedeeld tussen het telefoonboek en diverse andere functies. Als u geheugen tekortkomt, controleer dan of u ruimte kunt vrijmaken bij een andere functie. [. . . ] niet mogelijk Naam van provider verschijnt niet op Ga naar het menu Bediening, kies Netwerken en vervolgens [Selectie]. Wacht het scherm tot de naam van de provider wordt weergegeven, selecteer deze en druk op OK. Als er een Logo van provider is (afhankelijk van model), activeert u de weergave (Bediening/Uiterlijk/Logo van provider). Hoe kan ik naar de stille modus Houd de toets ingedrukt, tenzij de telefoon overgaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYC5-2V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYC5-2V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag